Stichting Zienderogen

ANBI status

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Vanaf deze datum moeten er een aantal gegevens gepubliceerd zijn op de internetsite. Voor de volledigheid volgt hier de benodigde informatie:

Contactgegevens

Stichting Zienderogen
Het Sterrekroos 11
8064 HT Zwartsluis
info@stichtingzienderogen.nl
RSIN: 806274761

Doelstelling

Stichting Zienderogen zet zich sinds 1966 in voor de allerarmste blinden en slechtzienden op de wereld. oogartsen, optometristen, orthoptistenen en opticiens zetten zich belangeloos in om licht terug te brengen in de ogen van de mensen. In tegenstelling tot veel andere instanties wordt er uitsluitend met nieuwe brillen gewerkt. Deze worden gedoneerd uit voorraden van opticiens en leveranciers. Glazen worden met grote kortingen verstrekt door de optische industrie.

Beleidsplan

Jaarlijks organiseert Stichting Zienderogen een vijftal missies naar gebieden waar de inwoners een bril of oogheelkundige zorg zich niet kunnen veroorloven. Missies worden georganiseerd allerarmste -gezinnen. Tijdens deze missies, uitgevoerd door Nederlandse opticiens, optometristen en orthoptisten, worden honderden mensen geholpen aan een bril-op-maat en een veelvoud daarvan gerefractioneerd en oogheelkundig gescreend. De brillen-op-maat worden kosteloos verstrekt door de stichting. Voor een volledig overzicht van de door Stichting Zienderogen georganiseerde missies kunt u hier terecht. En er worden (incidenteel) operaties gesponsord. Door de goede verstandhouding met de Nederlandse optiek industrie kunnen we (tweede hands) apparatuur leveren waar nodig.

Bestuurssamenstelling

Klik hier voor een overzicht van de bestuursleden van Stichting Zienderogen

Beloningsbeleid

Het ware keurmerk van de stichting, die uitsluitend met vrijwilligers werkt, is: zonder strijkstok mooie muziek maken, dat wil zeggen dat reeds 47 jaar elke cent en elke euro naar het goede doel gaat. Elk jaar worden de boeken van Stichting Zienderogen door mensen uit kringen van sponsors nagezien.

Uitgeoefende activiteiten

Onze website (www.stichtingzienderogen.nl) is volledig up-to-date en bevat het laatste nieuws met daarin alle activiteiten. Regelmatig wordt per e-mail een digitale nieuwsbrief verspreid onder donateurs en belangstellenden. Twee keer per jaar wordt er een nieuwsbrief gepubliceerd die zowel per post als per e-mail wordt verzonden naar donateurs en belangstellenden.

Financiële verantwoording

Sinds 2011 worden de jaarverslagen gepubliceerd op onze website. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd van de activiteiten en van de financiële positie. Elk jaar wordt er een kascontrole uitgevoerd door donateurs van Stichting Zienderogen. Het jaarverslag van 2020 en 2021 kunt u hier vinden.Hier vindt u de balans