Stichting Zienderogen

Coronavirus

Coronavirus

Streep door onze missies Voor Stichting Zienderogen. Betekent dat onder andere de missie naar Suriname geen doorgang vindt. Onze activiteiten binnen onze stichting kunnen op dit helaas geen doorgang vinden.