Stichting Zienderogen

Februari / Maart 2020 weer naar Zuid_Afrika

In het voorjaar van 2020 zal Stichting Zienderogen in samenwerking met Stichting Masechaba een nieuwe missie organiseren naar Zuid-Afrika.

In het voorjaar van 2020 zal Stichting Zienderogen in samenwerking met Stichting Masechaba een nieuwe missie organiseren naar Zuid-Afrika. Stichting Masechaba zet zich in voor kansarme kinderen in de regio Bethlehem en biedt opvang, eten en drinken, onderwijs en medische verzorging aan zo’n 200 weeskinderen. Daarnaast focussen ze zich op de Maluti Hoogland Skool, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. In het voorjaar van 2016 en het najaar van 2018 heeft een team van Stichting Zienderogen metingen uitgevoerd op de Maluti Hoogland Skool. Beide keren zijn bijna 1200 kinderen en volwassenen uit de omgeving oogheelkundig gescreend en indien nodig van een bril voorzien.