blind

Verslag missie Moldavië 2 (november 2015)

Zienderogen gaat op onderzoek uit of Nederlandse oogartsen staaroperaties kunnen uitvoeren in Moldavië.

Lees verder»

Zienderogen maakt plannen in… China!

Ook de ouderen en jongeren in Golog lijden en ondergaan problemen door slecht zicht. Zonder oogarts of andere specialist in de buurt zit er niks anders op dan de situatie te accepteren. Een direct gevolg hiervan is dat veel mensen blind zijn geworden of een beperkt zichtveld over hebben.

Lees verder»

Zienderogen in de Media – Bestuurscolumn Visus

Daarom zeg ik: “Optometrie is een professie, een hobby én een missie!”

Lees verder»

Verslag missie The Gambia (2011)

Het team bestond uit Jeroen Schoorl (oogarts), de opticiens-echtparen Hans en Maria van Rijswijk en Leo en Erna Leenders. Gambia is een erg arm land waar 62% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Een grote bron van inkomsten is het hele kleine stukje kust van Sene-Gambia, waar de toeristen naar toe gaan. Onze hulp […]

Lees verder»