Steun Ons

Het ware keurmerk van de stichting, die uitsluitend met vrijwilligers werkt, is: zonder strijkstok mooie muziek maken, dat wil zeggen dat reeds 50 jaar elke cent en elke euro naar het goede doel gaat. Elk jaar worden de boeken van Stichting Zienderogen door mensen uit kringen van sponsors nagezien.

Ook u kunt ons helpen om de onnodige blindheid in de wereld te bestrijden!

IBAN: NL20INGB0001020100 t.n.v. Stichting Zienderogen te Wormer.

 

Online doneren

 


ANBI status

Stichting Zienderogen heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de overheid onze stichting erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit is correct, want ons doel én onze activiteiten dienen een algemeen belang. We hebben bovendien geen winstoogmerk.

Voor wie geld aan ons wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daad- werkelijk ten goede aan de strijd tegen blind- en slechtziendheid.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Vanaf deze datum moeten er een aantal gegevens gepubliceerd zijn op de internetsite. Voor de volledigheid volgt hier de benodigde informatie:

Contactgegevens:
Stichting Zienderogen
Lepelbladstraat 2
1531 SN Wormer, NL
info@stichtingzienderogen.nl
RSIN: 806274761

Doelstelling:
Stichting Zienderogen zet zich sinds 1966 in voor de allerarmste blinden en slechtzienden op de wereld. Oogartsen, optometristen en opticiens zetten zich belangeloos in om licht terug te brengen in de ogen van de mensen. In tegenstelling tot veel andere instanties wordt er uitsluitend met nieuwe brillen gewerkt. Deze worden gedoneerd uit voorraden van opticiens en leveranciers. Glazen worden met grote kortingen verstrekt door de optische industrie.

Beleidsplan:
Jaarlijks organiseert Stichting Zienderogen een vijftal missies naar gebieden waar de inwoners een bril of oogheelkundige zorg zich niet kunnen veroorloven. Missies worden georganiseerd in centraal Roemenië onder de allerarmste Roma-gezinnen, de Oekraine, maar ook in door oorlog verscheurde gebieden zoals (Oost) Congo en Zuid Sudan. Tijdens deze missies, uitgevoerd door Nederlandse opticiens, optometristen en oogartsen, worden honderden mensen geholpen aan een bril-op-maat en een veelvoud daarvan gerefractioneerd en oogheelkundig gescreend. De brillen-op-maat worden kosteloos verstrekt door de stichting. Voor een volledig overzicht van de door Stichting Zienderogen georganiseerde missies kunt u hier terecht. Naast de financiering van missies worden ook kansarme blinde kinderen financieel ondersteund waardoor zij toegang krijgen tot onderwijs. En er worden (incidenteel) operaties gesponsord. Door de goede verstandhouding met de Nederlandse optiek industrie kunnen we (tweede hands) apparatuur leveren waar nodig.

Bestuurssamenstelling:
Klik hier voor een overzicht van de bestuursleden van Stichting Zienderogen

Beloningsbeleid:
Het ware keurmerk van de stichting, die uitsluitend met vrijwilligers werkt, is: zonder strijkstok mooie muziek maken, dat wil zeggen dat reeds 47 jaar elke cent en elke euro naar het goede doel gaat. Elk jaar worden de boeken van Stichting Zienderogen door mensen uit kringen van sponsors nagezien.

Uitgeoefende activiteiten:
Onze website (www.stichtingzienderogen.nl) is volledig up-to-date en bevat het laatste nieuws met daarin alle activiteiten. Regelmatig wordt per e-mail een digitale nieuwsbrief verspreid onder donateurs en belangstellenden. Twee keer per jaar wordt er een nieuwsbrief gepubliceerd die zowel per post als per e-mail wordt verzonden naar donateurs en belangstellenden.

Financiële verantwoording:
Sinds 2011 worden de jaarverslagen gepubliceerd op onze website. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd van de activiteiten en van de financiële positie. Elk jaar wordt er een kascontrole uitgevoerd door donateurs van Stichting Zienderogen.