Verslag Bulgarije (juni 2006)

Eind juni waren we, ondergebracht in de blindenschool, werkzaam in Varna. We konden er weer honderden mensen aan een bril helpen. Een onderwijsspecialist die de gemeente Dordrecht vertegenwoordigde, maakte deel uit van ons team. Wij hebben ook enkele Bulgaren met een krappe beurs in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan het Internationaal Kongres voor Blinde Esperantisten, dat in de omgeving van Varna werd georganiseerd.

Jacques Tuinder