Verslag Albanië (mei 2006)

Veel aandacht ging uit naar het land, dat we ‘het Armenhuis van Europa’ noemen. Voor onze inzet werden we onderscheiden door de president met een gouden medaille en een oorkonde. De directrice van de blinden- en slechtziendenschool vroeg ons mee te helpen aan een plan, dat de uitbreiding van de school met zes klas-lokalen beoogt. Voor de leerlingen zou het een zegen zijn, als ze nog een aantal jaren konden blijven voor vervolgonderwijs, dat met name aansluit op universiteit en conser-vatorium. Het gaat om een bedrag van 145.000 euro. “Zienderogen” heeft besloten zich hiervoor sterk te maken. Er is een beroep gedaan op ‘Wilde Ganzen’. We hielpen ook met p.c.’s, braillepapier, muziek- instrumenten en geleidestokken. Veel hulp ging uit naar ons Optisch Centrum ‘Osman Kazazi’ in Barbullush. Er kwam een koninklijke gift binnen, die het mogelijk maakte een flinke generator te kopen, want grote delen van de winter zit Albanië zonder stroom! Omdat de inslijpmachine het begaf, moesten we een forse uit-gave doen van bijna negenduizend euro. In verband met de corruptie tijdens de burgemeestersverkiezing heeft er zich in de woonplaats van Helene en Dick Wesselingh heel wat afgespeeld! Maandenlang is het er onrustig geweest en waren mobiele eenheden overal zichtbaar aanwezig. Anarchie en chaos lijken er onuitroeibaar!

[dcwsb inline=”true”]