Periodieke schenking

Voor wie geld aan ons wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daad- werkelijk ten goede aan de strijd tegen blind- en slechtziendheid.

Giften aan Stichting Zienderogen zijn aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Voor giften aftrek bestaat echter een drempel en een maximum. Een fiscaal voordelige manier van geven is via een periodieke notariële schenking, ook wel lijfrenteschenking genoemd. Deze manier van geven is 100% fiscaal aftrekbaar en dat betekent dat de fiscus tot wel 52% meebetaalt aan de donatie.

Een periodieke schenking betekent dat u gedurende een periode van minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar gaat schenken. Uiteraard is dit mogelijk in termijnen. Dit kan met ingang van 1 januari 2014 op twee manieren worden vastgelegd:

Zienderogen

Hoe werkt de onderhandse overeenkomst?

  • U schenkt jaarlijks, dat mag natuurlijk in termijnen, een vast bedrag aan Stichting Zienderogen.
  • U geeft voor minimaal 5 jaar achter elkaar.
  • De hoogte van het bedrag kunt u zelf bepalen.
  • Vul beide overeenkomsten in en onderteken deze, één exemplaar is voor uw administratie en één exemplaar is voor Stichting Zienderogen.
  • Wilt u gebruik maken van een automatische incasso, vul dan ook beide betalingsvolmachten in.

Stichting Zienderogen
Tav George de Jong
Lepelbladstraat 2                                                                                                            1531 SN. Wormer

Het is belangrijk dat u beide overeenkomsten aan Stichting Zienderogen terugstuurt. Na verwerking en ondertekening ontvangt u het ‘exemplaar voor schenker’ van ons retour. Hierin zullen wij ook het RSIN nummer vermelden, deze moet u invullen op uw belastingaangifte. U dient deze overeenkomst goed te bewaren in uw administratie, omdat de Belastingdienst u hiernaar kan vragen bij controle van uw aangifte.

Zienderogen

Hoe werkt de notariële akte?

Er zijn een aantal nadelen aan de onderhandse overeenkomst die door een notariële akte worden ondervangen:

  • Er wordt geen uitgebreid onderzoek gedaan naar diverse registers zoals de gemeentelijke basis administratie en het curatele register. Bij onvolkomenheden bestaat er een kans dat, achteraf, de schenking moet worden teruggedraaid.
  • een schenkingsovereenkomst kan vernietigd worden als de partner geen toestemming heeft gegeven.
  • als de schenker (of zijn erfgenamen) stelt dat de schenking door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen, rust de bewijslast van het tegendeel op het goede doel.

Neem contact op met onze voorzitter (George de Jong 06-53788474) of uw eigen notaris indien schenken via een notariële akte voor u interessant is. Let wel; de notaris zal waarschijnlijk een honorarium vragen voor de advisering en het passeren van de akte.

Zienderogen

ANBI Regeling

Stichting Zienderogen heeft een ANBI-status. Dit betekent dat de overheid onze stichting erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit is correct, want ons doel én onze activiteiten dienen een algemeen belang. We hebben bovendien geen winstoogmerk.

Mochten er na het doornemen van deze informatie nog vragen zijn, dan kunt u deze stellen aan onze secretaris. Jeroen Mulder is bereikbaar per telefoon: 06-28816105 en per e-mail: info@stichtingzienderogen.nl.


bronnen: www.belastingdienst.nl & www.schenken.nl