Over de stichting

Ruim veertig jaar oog voor ‘verre’ ogen…

In 1966 viel Jacques Tuinder’s oog op een folder, waarin stond dat drie op de vier blinde mensen op deze aardbol onnodig het licht in hun ogen missen. Dat woordje ‘onnodig’ zette hem in beweging. Hij ontdekte dat het bijvoorbeeld mogelijk was om voor een miniem bedrag van ruim één euro een staarpatiënt te adopteren. En zo begon het. Wereldverbeteraar pur sang Jacques leerde zichzelf in een tijdsbestek van 19 dagen de internationale taal Esperanto aan. Er ontstond een wereldwijd netwerk, waarin hij zijn boodschap van hoop kon uitdragen.

En dat niet tegen dovemansoren. Er kwamen financiën vrij om rijdende oogklinieken te ondersteunen in Afrika, er werden ziekenhuizen en blindenscholen gebouwd, optische centra opgericht en dat alles met het oog op onnodige blindheid. En waar het zicht reeds was verdwenen werd alles in het werk gesteld om mensen toch als volwaardige burgers te laten leven. Braillemachines, braillelectuur en speciaal papier vonden hun weg naar de blinden en slechtzienden in de meeste tweede en derde wereldlanden. Uiteindelijk werd de stichting ‘Zienderogen’ opgericht om adequaat en gericht hulp te bieden.

De laatste jaren werden gekenmerkt door speciale missies. Een team van opticiens en/of optometristen aangevuld met (lokale) vertalers en helpers probeerden in een tijdsbestek van een tiental dagen zoveel mogelijk mensen aan een bril te helpen. Nee, niet zomaar een bril. Een bril op maat! Ter plekke opgemeten en afgepast, geslepen door welwillende optiekbedrijven en vanuit Nederland weer verzonden naar de blijde eigenaars, die zonder deze missies nooit in staat zouden zijn om een bril aan te schaffen.

Het was de grootste wens van Jacques dat de stichting, na zijn eventuele heengaan, zou blijven bestaan. Nu hij er niet meer is, als spin in het web, zullen er binnen de stichting dingen anders gaan, maar de doelstelling van de stichting zal onveranderd worden gehandhaafd. Blinden en slechtzienden kunnen rekenen op de hulp van Zienderogen. Ook zullen er regelmatig missies worden uitgezonden om de allerarmsten van optische hulpmiddelen te voorzien. Waar Jacques nagenoeg alleen opereerde hebben zich nu zeven mensen bereid verklaard om de inmiddels behoorlijk grote kar te trekken. Alle zeven waren de laatste jaren al nauw betrokken bij de stichting.

Wij hopen dat u als ‘weldoener’ (uitspraak Jacques) wél wilt blijven doen om ons in staat te stellen het levenswerk van Jacques Tuinder voort te zetten. Niet op dezelfde manier, maar wel met hetzelfde warme hart voor onze naasten. En om nogmaals Jacques te citeren: we willen mooie muziek blijven maken zonder strijkstok.

George de Jong (voorzitter)

Daan Simoons (penningmeester)

Bram Bol (bestuurslid)

Robert Bos (bestuurslid)