Zienderogen rapporteert over twee geslaagde missies in Roemenië!

Op de dag, dat we terugdenken aan onze bevrijding, komt de postbode aan de deur om het dagafschrift over de periode 5 april t/m 4 mei te bezorgen. Een bedrag van 4.506 euro werd afgeschreven, zijnde onvermijdelijke kosten van twee Roemenië-missies en het verzenden van een groot aantal pakketten naar diverse bestemmingen. Daar is nu ook weer Tadzjikistan bijgekomen, waar George de Jong en John Moen gaan bekijken of het opstarten van een Optisch Centrum onder het dak van het arme oogziekenhuis in Dushanbe tot de mogelijkheden behoort. Het hoofd van die kliniek zou niets liever willen!

Veel dank zijn we verschuldigd aan een 32-tal donateurs, die 1.319 euro bijeen brachten. Van de Oecumenische Basisgemeente KGIJ, die voor ons collecteerde, mochten we 355 euro ontvangen. Alle goede geefsters en gevers van harte bedankt. Het is aardig te vermelden, dat het viertal opticiens, dat in Constanta werkzaam was, zeven nieuwe donateurs ‘aanbracht’. De afgelopen maand was de verhouding inkomsten-uitgaven wel even uit balans. We kunnen terugzien op een zeer vruchtbare periode. Van 15 – 30 maart was ik met George de Jong en John Moen in Transsylvanië, en wel op uitnodiging van de Blindenbond in Baia Mare. We zagen slechtziende leden van die bond, werkten in de gevangenis en bezorgden vele Roma een bril. We vonden een gastvrij onderdak bij de zusters van de Caritas, die zich net zoals wij voor de allerarmsten inzetten. We ontvingen enkele waarderende dankbrieven, die we u op aanvraag graag toezenden. Voor George en John was het echt een enorme ervaring getuige te zijn van zoveel bittere armoede in een land, dat op 1 januari jl. bij ‘Europa’ is gekomen! Wij danken de goede gastvrouwen en gastheren in Baia Mare en Cluj-Napoca. Ook in de scholen voor visueel en auditief gehandicapte kinderen hebben we heerlijk gewerkt!

Zoals onze trouwe Zienderogenden weten, was ik vorig jaar in maart met Jeroen Mulder en Dennis Smit in Constanta werkzaam, een oude stad aan de Zwarte Zee. Ons werk kreeg een dermate goede reputatie, dat de Raad voor de Kinderbescherming het verzoek aan ons richtte een groot aantal aan tehuizen toevertrouwde kinderen ‘te zien’. Jeroen is toen bij collega’s gaan informeren en vond er drie, die bereid waren met hem mee te reizen. Deze vier enthousiastelingen hebben keihard, in twee teams, gewerkt. In de periode 14 – 23 april zijn meer dan vierhonderd kinderen bij hen ‘op het spreekuur’ geweest, en velen konden zij helpen aan een bril-op-maat. Helaas hebben de Zienderogen-mensen met eigen ogen kunnen constateren, dat de zorg voor misdeelde, veelal gehandicapte kinderen in diverse tehuizen ver onder de maat blijft. Het is ook triest te zien, dat men voor een dove, normaal begaafde jongen geen andere plek weet te vinden dan een tehuis voor kinderen met een verstandelijke handicap… Jeroen, Monique, Pauline en Sander, warme dank voor jullie tomeloze inzet! Dank ook aan de werkgever van Jeroen, die een sympathieke geste maakte ten aanzien van de opgenomen vakantiedagen!

Graag wil ik alle opticiens in de regio t/m Arnhem bedanken, die weer zo vriendelijk waren samen honderden brillen te maken. De eerste 25 kon ik vandaag al ophalen; ze gaan maandag richting gevangenis. Nogmaals dank ik de alle goede mensen en met name onze Kringloopwinkel. Zo groet ik u weer met een GRAAG TOT ZIENS!,

Jacques Tuinder