Zienderogen onderscheiden in Bulgarije!

HET IS INMIDDELS al hier en daar bekend, dat Zienderogen reeds een aantal jaren aktief is op de Balkan, in hoofdzaak in Albanië en Bulgarije. Nog onlangs waren vier vertegenwoordigers van die landen in Ermelo, daartoe uitgenodigd door “Sonneheerdt” en Braillecentrum PROSON. Tijdens een twee weekse zomercursus hebben deze braillespecialisten veel geleerd. Ze zijn naar huis teruggekeerd, voorzien van apparatuur, die hen in staat stelt de belangen van mensen met een visuele handicap nog beter te behartigen.

Vorige maand reisden Vera en ik naar Bulgarije, op uitnodiging van de Blindenbond, maar धók om te kunnen deelnemen aan het 66e Internationaal Congres van Blinde Esperantisten. Door de vele ontmoetingen met vertegenwoordigers uit de Krim, Moldavië, Oekraïne, Roemenië, Rusland, Siberië, Tadjikistan, enz. begrepen we, dat er nog veel te doen is! We hadden ontmoetingen met het bestuur van de Blindenbond, de onlangs opgerichte Stichting Doofblinden en de Belangenvereniging voor Invaliden. Overal werd een dringend beroep op ons gedaan, omdat van de (straatarme) overheid geen enkele financiële ondersteuning behoeft te worden verwacht. In Plovdiv legden we enkele kontakten met oogartsen. Ons is gebleken, dat er vooral een grote behoefte is om aanwezige of ontbrekende instrumenten te vervangen c.q. aan te vullen. Dat betekent, dat er meer oogpatienten beter kunnen worden geholpen. Vertrouwend op onze achterban gaan we ons best doen om de relatief goed opgeleide oogspecialisten in Bulgarije in-strumenteel de helpende hand te bieden. Eén van de hoogtepunten van ons bezoek aan Bulgarije was ongetwijfeld de officiële opening van het Blindenkongres. Tijdens deze plechtigheid werd de voorzitter van Zienderogen naar voren geroepen om de hoogste onderscheiding, t.w. een gouden medaille met oorkonde, van de Bulgaarse Blindenbond in ontvangst te nemen. Uitreiking vond plaats door de voorzitter, Mr Vassil Dolaptschiev. Het behoeft geen betoog, dat deze organisatie die van staats-wege niet gesubsidiëerd wordt, ten gevolge van de economische crisis, zeer moeilijke tijden doormaakt en de leden vaak niet kan bieden, wat zij graag zou willen. De hulp van Zienderogen richt zich op de eerste plaats op de brailledrukkerij in Sofia, de blindenscholen (Sofia en Varna) en het zich zorgelijk handhavende Revalidatiecentrum voor Blinden en Slechtzienden in Plovdiv. Getracht wordt in deze met een aantal nederlandse organisaties te gaan samenwerken, zoals bijv. het Loo-Erf in Apeldoorn.

Wij zijn het bestuur van de Blindenbond zeer erkentelijk voor de gastvrijheid en uitstekende begeleiding ons tijdens onze vruchtbare reis door Bulgarije geboden. Door de vele gesprekken, op meerdere plaatsen met steeds andere mensen gevoerd, kregen wij na verloop van tijd toch een indruk van wat in dit land speelt en wie de kinderen van de rekening zijn. En ‘natuurlijk’ staan dan altijd de mensen met een handicap voor in de rij! Inmiddels zijn al heel wat computers met braille-regel en tv-loepen in Bulgarije gearriveerd. We zijn ze op een aantal plekken tegengekomen, zoals in de beide blindeninstituten.

Ook in Sri Lanka gaat het werk door. De bouw van de blindenschool met internaat in Batticaloa vordert gestaag, terwijl wij ook het Blindentehuis in Manipay (regio Jaffna) helpen uitbreiden. Regelmatig gaan er pakketten met hulpgoederen, in hoofdzaak leermiddelen en brillen, richting Sri Lanka. Ook mijn vriend Eli Hossevoort, opticien in Arnhem, maakt zich op om – goed uitgerust – binnenkort voor de derde maal naar dat land te reizen. Veel dank zijn we verschuldigd aan de Kringloopwinkel Heemskerk, onze grootste sponsor, die ons gaat helpen bij onze plannen in Manipay!

Nu we deze maand weer onze Gemeentedag vieren, danken wij de gemeente Heemskerk voor de prachtige bijdrage van duizend gulden, de eerste van de tien die we uittrekken voor het revalidatiewerk in Plovdiv. Ook de recente KGIJ-collecte wordt voor dat doel bestemd. Samen met deskundigen van Sonneheerdt en Theofaan proberen we tot goede plannen te komen voor beter blindenonderwijs in Albanië en Moldavië.

Onze boodschap blijft: drie op de vier mensen zouden (beter) kunnen zien, als w ij daar oog voor hadden. En waarom niet?

Kort na haar bezoek aan Bulgarije heeft de Blindenbond zich met een cri du coeur tot onze koningin gewend. Tot driemaal toe heeft zij verzoeken uit dat land naar haar Minister van Buitenlandse Zaken doorgezonden. De Bulgaren wachten nog steeds op een reactie. Onze Minister gaat niet bepaald over één nacht ijs, zullen we maar denken! Ook al omdat het vakantietijd is, mochten we afgelopen weken maar weinig bijdragen ontvangen. Een anonieme gift van 2000 gulden vonden we in de bus!!

We blijven hopen op uw blijvende steun. En weest u ervan verzekerd, dat u niet zelf de postzegel van deze ‘bedelbrief’ behoeft te betalen… Uw hulp gaat integraal naar onze projecten.

Met veel dank, hartelijke groeten en graag tot ziens,

Jacques Tuinder