Zienderogen in de Media – Spoedige bouw blindeninternaat Sri Lanka

HEEMSKERK – Binnen enkele maanden kan worden begonnen met de bouw van een schoolinternaat voor blinde kinderen in Batticaloa op Sri Lanka. Die verwachting sprak voorzitter Jacques Tuinder gistermiddag uit. Hij kreeg in het raadhuis van Heemskerk een bedrag van 148.000 gulden uitgereikt door een vertegenwoordigster van de nationale actie Wilde Ganzen. Het bedrag werd gesymboliseerd door een cheque van 140.000 gulden en een taart met opschrift 8.000 gulden.

De Wilde Ganzen, een initatief van de gezamelijk kerken, vestigt iedere week de aandacht op een hulpproject dat dringend een steuntje in de rug kan gebruiken. Zo namen de Wilde Ganzen in januari Zienderogen onder hun hoede. Deze Heemskerkse stichting zet zich sinds 1966 in voor de verbetering van het lot van blinden en slechtzienden in met name de derde wereld.

In de al 25 jaar bekende televisiespotjes van de Ikon werd deze keer het doel van Zienderogen belicht, gevolgd door de oproep hiervoor een bedrag te storten ten name van Wilde Ganzen. Bovendien werd in Heemskerk een oecumenische Ikon-kerkdienst gehouden en werd daar begin februari huis-aan-huis voor Zienderogen gecollecteerd.

Omdat bovendien Kringloopwinkel Heemskerk een forse duit in het zakje deed en een deel van de uit de actie verkregen gelden door Wilde Ganzen nog eens verdubbeld, kon voorzitter Tuinder gisteren een forse cheque in ontvangst nemen. Ellen de Paul van Wilde Ganzen verduidelijkte: “Een actie die 40 mille oplevert, vinden we al heel wat. Dus laat staan als het ruim een ton meer wordt”. Ook initatiefnemer en voorzitter van Zienderogen toont zich meer dan tevreden. “Zo’n bedrag is in één klap ruim het dubbele van wat Zienderogen jaarlijks aan financiele bijdragen krijgt, afgezien van enige miljoenen aan materialen en apparatuur”.

En geld had Tuinder dit keer hard nodig. Hij zegde enige tijd geleden de serviceclub Lions op het Tamil-gedeelte van Sri Lanka drie ton toe, benodigd voor een school voor blinde jongens en meisjes van zeven tot veertien jaar. “Met deze cheque is dat voor de helft gedekt, aldus Tuinder. Verder ben ik zeker van een potje van 75.000 gulden van de voormalige minister Pronk en de rest komt er ook nog wel. Zodra de tekeningen voor de bouw door ons zijn goedgekeurd, krijgen ze op Sri Lanka van ons het groene licht”.

Bron: Dagblad Kennemerland – Heemskerk, 31 maart 1999