Zienderogen in de Media – Persbericht Heemskerkse Courant

HEEMSKERK- De Heemskerkse Stichting Zienderogen (1966) gaat zich in toenemende mate op Afrika richten. En men kan zich afvragen, wat het effect is van de westerse hulp aan dat grote werelddeel en wat al die mooie plannen, zoals de Millennium Doelen, uiteindelijk opleveren. Het is een veelbesproken onderwerp, nu de huidige regering flink aan het korten is op het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Maar het is nu eenmaal een gegeven dat mensen, waar ook ter wereld, graag willen zien!
Van 1 tot 11 juni was er weer een team van ‘Zienderogen’ aan het werk in Tanzania, na Mauritanië en West-Oekraine, de derde missie van dit jaar. Er kan van een ‘succes’ worden gesproken in termen van aantallen consultaties en oogmetingen, maar de inzet van vijf personen staat in geen enkele verhouding tot de gekonstateerde oogheelkundige nood en de behoefte aan brillen-op-maat. Als mantra’s klinken de gehele dag de woorden staar, oogarts, operatie en ziekenhuis.

Er worden al plannen gemaakt om in 2012 met meer oogartsen terug te komen, zoals dat ook het geval is in Congo, waar Zienderogen vorig jaar september werkzaam was. Het programma voorziet de komende maanden in twee nieuwe missies, t.w. naar Kinshasa (september) en Gambia (november). Ook op de blinden- en slechtziendenschool in Mwanza, waar een groot aantal albino’s verblijft, werden veel ogen gemeten. Als de brillen straks aankomen en op de juiste neus belanden, kunnen enkele kinderen gewoon naar huis…

Ook diverse scholen in Roemenië hebben weer een beroep gedaan op de stichting.

Jacques Tuinder