Weer twee belangrijke missies voor de deur…

Welkom

Er komen weer drukke maanden aan, en daarover wil ik u in enkele woorden even ‘bijpraten’. Zienderogen heeft door alle jaren heen veel oog gehad voor de helpsters en helpers, want wat zouden we zijn zonder hen? Wat zouden we zijn zonder de Wilde Ganzen, die weer zo’n prachtige subsidie in het vooruitzicht hebben gesteld, als u uw bijdrage rechtstreeks overmaakt. Wij gaan in mei aanstaande voor twee weken weer naar Moldavië, met een oogarts, twee opticiens, een braillespecialist en ondergetekende. We gaan dan, op uitnodiging van de moldavische Minister van Justitie, alle

strafgestichten bezoeken. Een interessante missie, maar we zullen veel ellende tegenkomen, want het is daar geen lolletje in het gevang!

Vooreerst bereiden we ons voor op een reis naar de Jaffna-regio op Sri Lanka (7 t/m 15 maart), waar ik met opticien Jan Pluimert (Dordrecht) en bouwkundige Cor Dekker (Alkmaar) projecten in Chunnakam (het blindentehuis Vaazhvaham) en Mallakam (Opbouworgaan ter plattelande), hoop te bezoeken. De bedoeling is te bezien, hoe wij de huisvesting van het blindeninstituut kunnen verbeteren, maar ook hoe wij tal van kinderen, volwassenen en bejaarden aan de best denkbare bril kunnen helpen.

Een woord van dank aan de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden, die ons werk onlangs met een vorstelijke bijdrage steunde. Veel dank ook aan kerken en kloosters, die ons hielpen een kerstmaaltijd aan te bieden aan de gedetineerden in de Cricova-gevangenis (Moldavië). U hoort daarover binnenkort meer details. Ook danken we de directie van AIR MOLDOVA, die ons vijftal op gunstige voorwaarden naar Chisinau laat reizen. Omdat wij altijd zoveel ‘spullen’ bij ons hebben, instrumenten, monturen, brailleschrijfmachines, allerhande leermiddelen voor blindenscholen, etc., zijn we blij als we meer dan de toegestane 20 kilo per persoon mogen meenemen!

In de hoop, dat U ons ook in de toekomst blijft volgen en helpen, tekent met vriendelijke groeten,

Jacques Tuinder, voorzitter van zienderogen