Persbericht: Stichting Zienderogen wederom goed bedeeld!

Ter gelegenheid van de heropening van de prachtig verbouwde vestiging te Assen heeft Greving & Greving in plaats van bloemen en cadeaus een schenking gevraagd voor Stichting Zienderogen. Dit leverde uiteindelijk het prachtige bedrag van €2.500,- op voor onze Stichting. De bijdrage is tot stand gekomen door ongeveer 50 personen/ bedrijven. De heren George de Jong (voorzitter) en Bram Bol (ambassadeur) mochten de fraaie cheque in ontvangst nemen van de directie Ton en George Greving.