Oogproject Ke a Bona Lou Theunissen

Op verzoek van Kees de Mey heeft Stichting Zienderogen hulpmiddelen gestuurd naar de Ke a Bona Lou Theunissen kliniek in Greater Midrand. Dit township ligt in het noorden van Zuid Afrika en heeft een inwoneraantal van circa 800.000 mensen.

Begin 2006 besloten twee Rotary Clubs om de door hen ontvangen legaten van hun beider clublid Lou Theunissen aan te wenden voor een project dat in het teken zou staan van zijn vakgebied, de optiek. Gekozen werd voor een project op het gebied van de oogzorg in een ontwikkelingsland. Daartoe werd contact gelegd met Henny en Trees Stege die al geruime tijd actief waren in projecten in de HIV/Aids-sfeer Zuid Afrika.

Uit hun inventarisatie bleek dat in de township Greater Midrand vrijwel geen oogheelkundige zorg bestaat en er een dringend behoefte is om slechtziende kinderen en volwassenen aan brillen te helpen.

In de loop van 2006 begon Henny Stege met de verdere verkenning en voorbereidingen. In de kliniek van Dr Thindisa in Ivory Park werden 2 ruimten betrokken, optometrist Lucas Mokoane en verpleegkundige Lettie Mphamo werden aangetrokken en opgeleid. In Nederland werd oogarts Nico Buisman als adviseur bij het project betrokken, werden fondsen verworven, 2e handsbrillen verzameld en werd een subsidieaanvraag bij Cordaid ingediend en gehonoreerd waardoor een budget beschikbaar kwam van 120.000,- euro, toereikend voor de te verrichten investeringen en de dekking van de exploitatiekosten gedurende drie jaar.

In december 2006 bezochten Nico Buisman en Dick Werlich Zuid Afrika. Er werden contacten gelegd met de betrokkenen, de Community en de officiële instanties op het gebied van de oogheelkundige zorg, onder meer met de South African National Council for the Blind. Met hen werden de plannen verder uitgewerkt.

In 2007 werd de NPO Ke a Bona opgericht, de Board benoemd, de structuur bepaald, contacten met een aantal scholen gelegd en een oogcongres bijgewoond. Na de registratie van de NPO Ke a Bona Lou Theunissen werden de optometrist Lucas Mokoane en verpleegkundige Lettie Mphamo formeel in dienst genomen, werd ook de samenwerking met het Bureau for the Prevention of Blindess geformaliseerd waardoor op 1 maart 2008 de operationele start kon plaats vinden.

Stichting Zienderogen heeft de Ke a Bona Lou Theunissen kliniek kunnen helpen met een volledige refractiekoffer, nieuwe brillen en een volledige refractie unit!


[dcwsb inline=”true”]