Ons keurmerk sinds 1966: 100% naar het goede doel…

Welkom

Het dagblad Trouw besteedde op 24 en 25 november veel aandacht aan het onderwerp ‘goede doelen’ en zowel het prijskaartje als de betrekkelijkheid van het CBF-keurmerk. “.

Afgelopen weekeinde ontving Thea van Vliet de 158ste bedelbrief van dit jaar”, lees ik. Hoeveel heeft u er al gekregen?

Ik houd niet zo van poenige bedelbrieven met acceptgiro, mij toegezonden door organisaties die aan de ‘geldpest’ lijken te lijden. Ik hoop van harte dat u dit pretentieloze drukwerkje zonder-acceptgiro niet als van een bedelaar afkomstig leest en behandelt. Ik sta ook liever niet in een kraampje op de ‘charimarkt’; we hebben het over onnodige blind- en slechtziendheid, en omdat die preventief of curatief vermijdbaar is, moet daar nodig wat aan gedaan worden! Zienderogen benadert u als vriendenkring. Deze brief gaat – op onze kosten -naar circa 500 adressen van mensen, die ons soms al vanaf 1966 extra handen en voeten geven. Mensen, die zelf gelukkig zijn dat ze kunnen zien en dat licht ook anderen in de ogen gunnen.

We kunnen nu ook via de massamedia horen om de hoeveel minuten of zelfs seconden een verre medemens door een visuele handicap wordt geplaagd. Ik ga u met die cijfers niet vermoeien.

Zienderogen heeft er een vruchtbaar jaar op zitten. We kregen weer veel hulp van onze ‘vriendenkring’, maar ook van grote sponsors zoals de Wilde Ganzen, enkele kringloopwinkels, de gemeente Heemskerk, van kloosters en kerken, van aardige mensen die afstand deden van verjaarsgeschenken, enz.

In maart jl. waren we, zoals u weet, aan de slag in Sri Lanka, waar we onder de rook van de stad Jaffna het bestaande blindentehuis “Vaazhvaham” helpen uitbreiden. Ons bestuurslid Cor Dekker heeft een schitterend ontwerp getekend, waarvan hierbij een indruk (alle tekeningen zijn voor belangstellende opvraagbaar!). Het bestuur en de directrice, mevrouw Sinnathamby, hebben zich in tevreden en lovende bewoordingen daarover uitgelaten.

Ook in Moldavië proberen we enkele kaarsjes aan te steken. We hielpen veel mensen, m.n. gedetineerden, aan een oogoperatie of bril-op maat. In het kantoor van de Blindenbond in Chisinau doet de verwarming het ook weer, dank zij een vorstelijkje subsidie van onze onvolprezen kringloopwinkel. De brailledrukkerij – bedankt, Sonneheerdt! – loopt als een trein. We gaan nu het opknappen van een enkele jaren geleden onbewoonbaar verklaarde woonflat voor gezinnen met één of meer blinde gezinsleden in de hoofdstad sponsoren.

Het is u bekend, dat blindenonderwijs ons zeer ter harte gaat. Wij zijn twee blind geboren kinderen in Marokko op het spoor gekomen, die nog steeds thuis zitten. Imane (1990) en Oussama (1992) wonen in een klein dorp, ver van een stad waar zich een blindenschool bevindt. Het gezin is arm, de vader is ook gehandicapt en werkeloos. U en ik hebben een zusje / broertje dood aan bedelen, en het is nu aan ons deze kinderen een kans te geven, zodat zij later niet hand ophoudend door het leven behoeven te gaan!

Boeiend is het project FAKKEL 2000. Kort geleden werd een opleidings- en dagactiviteitencentrum in Kameroen geopend, maar een probleem is: hoe kom je in dat land als blinde aan de kost? Wel, aan enkele daartoe uitverkoren kandidaten wordt een prachtige electrische molen ter beschikking gesteld voor het malen van levensmiddelen als granen, noten en vruchten. Het is de bedoeling dat zij een deel van hun verdiensten afdragen om hun molen terug te betalen, waarna de volgende ploeg in aanmerking komt. De Wilde Ganzen doen weer mee. Ook Zienderogen liet zich niet onbetuigd en maakte 610 euro over op postrekening nr 40.000 van de Stichting Wilde Ganzen in Hilversum (Actie Fakkel 2000).

Wellicht is het goed op te merken, dat we een optische reis naar Tadzjikistan aan het voorbereiden zijn. Twee jonge heemskerkse opticiens staan te trappelen om mee te gaan in mei 2004. Drie esperantisten ter plaatse zijn druk bezig een weldoortimmerd programma voor ons op te stellen, zodat we straks honderden armsten van de armen in dat straatarme land van een goede bril kunnen voorzien.

Het zal u wel duidelijk zijn dat we vaak worden overladen met allerhande aanbiedingen, waaronder zeer bruikbare apparatuur, computers met leesregel, braillepapier, cassettes, enz.enz. Waar bij ondergetekende weinig of geen kennis aanwezig is noch de mogelijkheid tot opslag (we moeten het met een beperkte garageruimte doen), verzoeken wij deze catagorie helpers kontakt op te nemen met de heer Hans Baumann van Sonneheerdt/Proson. In Ermelo bestaat ook de mogelijkheid na te gaan, of en inhoe- verre revisie noodzakelijk is.

Zo wensen wij U voor de komende kerstdagen veel licht en warmte. Wat zal er van 2004 worden? Ik blijf hopen op gerechtigheid en vrede, en natuurlijk op minder blind- en slechtziendheid. Maar hopen alleen is te weinig! Namens het bestuur dank ik u weer voor alle vertrouwen en goede gaven. Allerhartelijkst gegroet en tot ziens,

Jacques Tuinder