Nieuwsbrief september 2008

Welkom

Zo is de maand augustus, zo waar met enkele zomerse dagen, ook weer omgevlogen. En op 6 september bezorgde Tante Post weer trouw het maandafschrift. We laten u graag een beetje mee-lezen. Wel, over de periode 4 augustus – 5 september werden we gesteund door 59 begunstigers v/m, die E 4.588,-bijeenbrachten. Dit bedrag wordt nog verhoogd met een subsidie van de Kringloopwinkel Heemskerk (E. 4.400.-) en het restbedrag van de door de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden toegekende bijdrage van E. 4.500.– (= E 2.027.-), zodat we uitkomen op een totaalbedrag van E 11.015.19. Volgt nu de vraag: wat werd er afgeschreven? Voor diverse blindenscholen kochten we tegen een schappelijke prijs een groot aantal schrijfleien (braille-reglettes), t.w. E. 2.432,-, en voor onze blinde tweeling in Roemenië, opgenomen in het hollandse gezin van Margriet en Bert, maakten we E. 1.800.- over. In onze nieuwsbrief van juli liet ik u weten, dat de missies in De Krim en in Roemenië zeer succesvol waren. Alleen al in Bacau werden bijna 1000 oogmetingen verricht, zodat er honderden brillen moesten worden gemaakt. Ook al krijgen we de glazen bij B.V. ENOT voor een vriendenprijs, werd er toch deze maand voor een eindeloos lange lijst glazen (vaak zeer hoge sterktes!) E 6.622,- neergeteld! Totale uitgaven: E. 10.855.-. Inkomsten en uitgaven dekten elkaar dus vrij aardig!

Ik had het al even over Olga en Crina, de twee blinde meisjes, op 27 augustus 2004 geboren in een groot Roma-gezin op een vuilnisbelt ergens in Roemenië. De ouders zagen geen kans voor deze tweeling te zorgen, en met toestemming van de Kinderbescherming werden ze in een gezin opgenomen, dat al 17 jaar in Roemenië woont en werkt. Voor hun 4e verjaardag stuurden we kadootjes en bezorgden de meisjes (ze zijn flink gegroeid sinds maart van dit jaar!), hun pleegouders en verzorgster Aurelia een fijne dag in een kinderspeeltuin. Foto’s op aanvraag beschikbaar. Er wordt nu gezocht naar mogelijkheden voor een creche (eerst een aantal dagdelen) om aansluiting te vinden bij de Kindergarten van de Blinden- en Slechtziendenschool in Cluj-Napoca. De Kinderbescherming speelt weer een begeleidende rol.

Terwijl er nog veel te maken brillen voor onze laatste missie ‘uit- staan’ bij opticiens, zijn we al weer bezig met de voorbereiding van een nieuwe reis naar Kaliningrad. Wij sturen hierbij de vertaling van de uitnodiging. We hebben ook de steun van het Rode Kruis en het Leger des Heils gevraagd om tot een vruchtbaar programma te komen. Dezer dagen hebben we besloten een blinde vrouw in Eritrea de mogelijkheid te bieden een cursus Engels te volgen, zodat zij wellicht beter aan werk kan komen. Zij woont nu nog in een klein dorpje bij haar moeder in. De armoede in het land is groot. Daar is nog een aanhoudende droogte bijgekomen; niet moeilijk te raden dat het voedsel schaars en duur is.

Het grote nieuws is, dat vrienden van ons in de optieksector ervoor zorgen, dat we een mooie plek krijgen op 21 en 22 september a.s. tijdens de Optiekbeurs in de Evenementenhal te Gorinchem. Er zal een wervingsactie onder opticiens plaats vinden, waarvan we veel verwachten…

Onze relaties in Tadzjikistan vragen om een volledige braille-unit voor schoolboeken in het Russisch en Tadzjieks. Ze willen ook graag een studio voor het gesproken boek opzetten, uiteraard ook tweetalig. Er wordt ons een bijdrage gevraagd van ca E. 9.000.–. We zijn dankbaar, dat zoveel ‘zienderogenden’ ons weer geholpen hebben en opticiens bereid waren brillen voor Roemenië te maken. We danken in het bijzonder de opleiding en de inslijpcentrale van Hoyalens. Van Brilservice, één van onze grote sponsors, mochten wij een enorme partij gloednieuwe monturen ontvangen. Dankbaar zijn we voor de grandioze inzet van John Moen en George de Jong.

In de hoop dat u ons zult blijven steunen, groeten wij u weer allerhartelijkst met een wel gemeend ‘TOT ZIENS!’

Jacques Tuinder