Nieuwsbrief oktober 2009

Welkom

Zo, de vierde missie van dit jaar zit er al weer op. Zoals altijd, een bijzondere ervaring, vooral voor Johan Hoet, die voor de eerste keer meeging. Jeroen Mulder, bestuurslid van de Stichting, is al vaker ‘op stap’ geweest! Beide mannen hebben zich in Zuid-Kaukasus enorm ingezet. We waren er van 5 t/m 20 oktober op uitnodiging van de Blindenbond in Kislovodsk. Op het weblog van Jeroen vindt u een fotoverslag van de missie. U ziet er binnenkort tevens onze vijf ‘geadopteerde’ blinde weeskinderen in Kinshasa! Ja, we gaan ook een missie naar Congo voorbereiden!

Op de eerste plaats willen wij u graag danken voor uw goede gaven. Over de periode van 2 oktober t/m 6 november brachten 55 donateurs het mooie bedrag van 3.822 euro bijeen. Gelukkig mochten wij ook enkele nieuwe ‘zienderogenden’ in onze vriendenkring begroeten. In dezelfde periode werden twee bedragen afgeschreven, te weten 5.000 euro aan de Henri Nouwenstichting te Rotterdam voor het Revalidatiecentrum voor blinden en slechtzienden in Lviv (Oekraïne). Ik heb dat Centrum in mei bezocht en moet hier verklaren dat een flinke opknapbeurt geen luxe is! – Verder kochten wij voor 50 cent per stuk kant en klare leesbrillen (E. 375) met het oog op een nieuwe missie naar Mauretanië (waarschijnlijk in februari a.s.). Afrika komt in het middelpunt van onze activiteiten te staan, want we hopen volgend jaar ook naar Congo, Eritrea, Marokko en Togo te gaan.

Langs deze weg willen wij onze oprechte dank betuigen aan de directie van Bril-Servive B.V. in Heemskerk, die voor ons werk maar liefst 550 gloednieuwe monturen ter beschikking stelde. Een schitterende donatie, een geschenk uit de hemel!

Graag maken wij u attent op de 11e Henri Nouwen Lezing met als thema ‘praktische spiritualiteit’ Aan het woord komen: Michael Christensen en Rebecca Liard, die beiden studeerden bij en publiceerden over Henri Nouwen. Noteert u vast: 21 november a.s. om 19.30 uur in de Janskerk, Janskerkhof te Utrecht. Zienderogen, die al plannen maakt voor een nieuwe Nouwenmissie in West-Oekraïne (april 2010), staat er met een informatietafel. U bent van harte welkom!
Voor alle info zie: www.nouwen.org.

Met heel veel dank, beste groeten en TOT ZIENS, mogelijk binnenkort in Utrecht,

Jacques Tuinder