Nieuwsbrief november 2007

Welkom

Twee berichten in mijn krantje trokken onlangs sterk mijn aandacht. Laat ik daarmee vandaag maar eens openen.

1. Een schrijver weigert een prijs in ontvangst nemen, omdat hij 16.000 euro maar een ‘aalmoes’ vindt. Ja, wat zou ‘Zienderogen’ blij zijn met twintig van zulke aalmoezen! In een klap zou het appartementencomplex voor blinden en slechtzienden in Qurghonteppa kunnen worden gebouwd. Deze stad in Zuid-Tadzjikistan heeft zwaar geleden onder de burgeroorlog eind vorige eeuw. Maar Jacques Tuinder is geen beroemd schrijver; u hebt gelijk: wel van ‘plaatjes’ van bedelbrieven, maar ja, dat levert niet alle dagen zulke grote ‘aalmoezen’ op…

2. Een meneer, die door de bank genomen wat minder verdient, ontvangt 26 miljoen euro en daarboven nog eens bonus van 4,3 miljoen. Mijn lijfblad citeert een wel ingelichte bron, die dat ‘een volstrekt redelijk bedrag’ vindt. Ik heb er moeite mee die mening te delen! Met de beste wil van de wereld kan ik 30 miljoen geen aalmoes vinden. De bewuste man ook niet en heeft dat bedrag dus maar aangenomen. Ik ben er zeker van dat deze niet-arme exbankman de komende tijd geen beroep behoeft te doen op de Voedselbank. Of er een ‘aal-moes’ voor ‘Zienderogen’ in aantocht is, dat moet worden afgewacht! Ja, ik blijf in wonderen geloven, al gebeuren die in mijn leventje niet dagelijks! 30 miljoen: dat betekent onderdak voor 2.100 gezinnen in Tadzjikistan…

Oktober begon voor ‘Zienderogen’ met het overlijden en de begrafenis van Jan Burger in Egmond aan Zee. Wijnanda en Jan hadden besloten geen bloemen te vragen, maar een bijdrage voor de uitbreiding met vervolgonderwijs van de Blinden- en slechtziendenschool in Tirana (Albanie). Achttien mensen hebben dit verzoek gehonoreerd. Jan moge rusten in vrede. Hij heeft geleefd en is gestorven als een niet altijd begrepen, maar wel als een goed en geliefd mens. Bedankt, lieve kring rond de familie Burger! Ik heb Wijnanda onlangs een bezoek met een bloemetje gebracht.

Veel dank zijn we verschuldigd aan de Stichting Missiezending in Hem, de Stichting Tien Procent 10, de Prof. Dr H.J.M. Wevestichting, de werkgroep Helpen van de O.P.V.-kring Groningen en de Commissie van Beheer van ‘De Lichtende Morgenster’ in Heemskerk. Samen met 18 andere lieve sponsors leverde dit over de periode 8 t/m 29 november het prachtige bedrag van maar liefst ruim 7.100 euro op! Hartverwarmend telkens weer te merken, hoe veel mensen onze doelgroep een warm hart toedragen. Bedankt, goede gevers!

Dank zijn we ook weer verschuldigd aan de Vereniging Kringloopwinkel te Heemskerk, die zich voor Goede Doelen inzet. Het toegekende subsidiebedrag is 5.160 euro geworden. Al tal van jaren werk ik er met veel plezier als vrijwilliger. En in onze activiteiten voor mensen met een visuele handicap worden wij uit de gestaag stijgende opbrengsten sinds mensenheugenis zeer krachtig gesteund. Degenen, die vaker een maandbrief hebben ontvangen, weten inmiddels dat het woordje dank met de regelmaat van de klok terugkomt. Ditmaal noem ik graag de namen van Hans Anders in Gorinchem, die ons 2 pallets met spiksplinternieuwe kristalglazen ter beschikking stelde. Maar ook Brilservice, die zojuist verhuisde van Beverwijk naar Heemskerk, kwam heel gul over de brug. Ik haalde er vijf grote dozen met schitterende monturen op en twee kisten glazen (glas en kunststof). Al deze gaven gaan richting Albanie, waar Dick Wesseling en leerlingopticien Arben tal van arme mensen aan een bril-op-maat hebben geholpen. Er wordt heel professioneel gewerkt.

Helene en Dick Wesseling, die al enige jaren met hun kinderen Jane, Anne en Joshua in Albanie wonen, lieten mij weten erg gelukkig te zijn, omdat de toezegging van “Zorg en Zekerheid” kwam dat er een subsidie onderweg is van 50.000 euro voor het op te starten Hospicehuis. Dat zou een grote zegen zijn, want vooral oude, zieke en gehandicapte mensen hebben het er zwaar te verduren. Alle hulde en lof voor dit pioniersechtpaar, dat het lang niet alle dagen voor de wind gaat! Het land wordt nog steeds geteisterd door anarchie en chaos, corruptie en maffia.

De komende maanden gaan wij ons sterk maken voor blinden en slechtziende kinderen in Albanie. We hebben inmiddels steunverzoeken ingediend bij Wilde Ganzen en NCDO. Op 10 november 2007 vond er in Utrecht weer de jaarlijkse Wilde Ganzendag plaats, en “Zienderogen” was met twee goede medewerkers, George de Jong en John Moen, van de partij. Dat werd, zoals gebruikelijk, als heel bijzonder ervaren: een dag te vertoeven in een kring van bijna duizend gedrevenen en bevlogenen! Enkele weken geleden werd ik weer geinterviewd voor een volgende maand te verschijnen Jaarboek. De vraag was: ‘waardoor word je gedreven?’ Dit is niet zo eenvoudig onder woorden te brengen. U hoort er nog wel meer over! Ook een van de opticiens, die in maart werkzaam waren in Roemenie en in juli in Tadzjikistan, mocht zijn verhaal doen. Het ontbreekt ons echt niet aan publiciteit. Regelmatig ontvangen we ook fijne dankbrieven van onder meer gevangenissen, maatschappelijke organisaties en scholen, die de toegezonden brillen hebben ontvangen, gemaakt voor misdeelde kinderen, Romafamilies, gedetineerden, slechtziende leden van Blindenbonden, enz. Mogen wij ook in de toekomst op uw warme belangstelling en krachtige steun blijven rekenen? Die houden mij – op weg naar 75 gezegende en goed gevulde levensjaren – hopelijk nog een tijdje op de been!

De maand sloot af met een wel zeer bijzondere happening. Zoiets kan alleen maar plaats vinden op een uitgelezen plekje aan de Vinkeveense Plassen! Daar werden we verwelkomd door het bestuur van V.O.C., welke letters niet staan voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie, maar voor: Verenigd Optiek Centrum. De heer Bram Bol overhandigde ondergetekende een cheque van maar liefs 6 cijfers, en wel allemaal drien: 3.333,33 euro voor de Stichting Zienderogen, die daarvoor graag een grote partij braillepapier wil kopen voor de Blindenschool in Tirana, die daarom erg verlegen zitten. Directrice Reihan Shkreta vroeg ons ook hulp bij de revisie van de tien jaar geleden door ons opgezette Braille-Unit. We gaan daarvoor hulp inroepen van specialisten, want zonder leerboeken kan, zeker voor blinde kinderen, geen les worden gegeven. Op deze ceremonile bijeenkomst waren, naast George de Jong en John Moen, ook aanwezig: mevrouw Ineke de Vries, managing director van Fashion Frame en de heer Jan Pieterman, directeur van Polaroid Eyewear. Al vaker heb ik deze brieven mogen opmerken, hoeveel steun we alle jaren hebben gekregen van de kant van de Optische Industrie en lokale opticiens! Op 28 november werd dus tot ver over de Vinkeveense Plassen – weer het woordje DANK uitgesproken en gehoord!

Nogmaals dank ik u allen zeer hartelijk en zeg, zoals gewoonlijk, weer ‘GRAAG TOT ZIENS!’, ook namens Vera, Cor Dekker en Daan Simoons,

Jacques Tuinder, voorzitter