Nieuwsbrief mei 2008

Welkom

“Hoe gaat het met je tweeling, Jacques?” Dat is een vraag, die me bij herhaling wordt gesteld. Naast onze blinde kinderen in Marokko, Imane en Oussama, hebben we nu ook een stukje zorg voor een blinde tweeling, verstoten door een grote familie, levend – overlevend – op een vuilnisbelt ergens in Roemenie. Ik schreef er al eerder over. Olga en Crina werden in maart, toen de Kinderbescherming daar eindelijk accoord mee ging, in het warme gastgezin van Margriet en Bert opgenomen. De buurvrouw, die jaren in een kindertehuis heeft gewerkt, vangt deze nauwelijks gegroeide en sterk verwaarloosde meisjes overdag op. “Maar het zijn wel schatjes”, schreef Margriet dezer dagen, alhoewel zij beslist geen eenvoudige taak op zich genomen heeft! Een onderzoek bij de oogarts in Cluj-Napoca heeft uitgewezen, dat geen van de vier oogjes operabel is. Dat hebben overigens George de Jong en John Moen, de opticiens die met mij op missie waren in april vorig jaar, ook reeds kunnen constateren.

Op dit moment staat alweer een groot pakket klaar om aan de familie Bert en Margriet Looy toe te sturen. Dankzij de kringloopwinkel, waar ik als vrijwilliger werk, krijg ik veel spullen, met name kleding, speelgoed en ‘muziekjes’, waarmee we de zorg van de pleegouders wat kunnen verlichten. Het is een hele opgave, want zij hebben zelf ook drie (schoolgaande) kinderen… Maar zij doen het met liefde.

We zijn zo gelukkig hier te kunnen melden, dat enkele mensen al hebben laten weten maandelijks 10 euro over te maken. Als we dertig van deze donateurs hebben, dan zijn de kosten van de dagverzorging verzekerd. We hebben daarbij een deposito bij de bank afgesloten om ook in de toekomst voor onze vier kinderen garant te kunnen staan. Als Olga en Crina sterk genoeg zijn, kunnen zij naar de Kindergarten van de Blindenschool in Cluj-Napoca, waarmee Zienderogen een goede band heeft.

Afgelopen weken hebben we het aardig druk gehad, want er moeten honderden brillen voor de Krim gemaakt worden. Gelukkig hebben we weer een aantal opticiens bereid gevonden deze brillen te maken. Ook de opleiding in Amersfoort neemt een flink ‘portie’ voor haar rekening! Daarbij bereiden we een nieuwe missie voor, t.w. in de tweede helft van juni, waar George de Jong, John Moen en ondergetekende in de provincie Moldavie worden verwacht. We werken vanuit de stad Bacau en mogen rekenen op de steun van de Blindenbond en het Leger des Heils. Wij zullen ons er niet vervelen!

Hartelijk danken we alle goede gevers, die over de periode 4 april t/m 7 mei bijna 1.900 euro bijeenbrachten. Een grote verrassing was een collecte-opbrengst van Zorgcentrum HET SPECTRUM uit Dordrecht te ontvangen, t.w. 528.52 euro. Een tweede verrassing was de overmaking van een subsidie van 500 euro van het Nosobe Roosdorp Studiefonds om enkele blinden en slechtzienden in landen met een zwakke economie de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan het Internationaal Congres voor Blinde Esperantisten, dat dit jaar in Kroatie plaats vindt.

NOVIB-directeur Farh Karimi schreef dezer dagen in De Volkskrant: “Ik voel me verplicht aan alle vrouwen en mannen die strijden voor een beter leven en rechtvaardiger verhoudingen om de ontwikkelingssamenwerking te verdedigen.” Het is “geen antwoord op alle problemen, maar kan voor miljoenen mensen wel het verschil maken tussen leven en dood, hoop en vernedering”. En ik kan er als ‘Zienderogenbaas’ aan toevoegen: tussen licht en duisternis. Mij schoten ook de woorden te binnen van de filosoof Karl Jaspers: “Het is zeker: de wereld zoals die is, moet veranderen. Anders gaan we allen teloor. Maar voorwaarde vooraf voor die algehele verandering is, dat ik – hier en nu – verander. Pas dan zal er uitkomst zijn: de wereld zal veranderen!”

Nogmaals veel dank, beste groeten en ‘tot ziens’!

Jacques Tuinder