Nieuwsbrief maart 2009

Welkom

De nieuwsbrief van deze maand zou ik weer gemakkelijk kunnen vullen met citaten, die ons duidelijk maken, dat de consequenties van de financiele crisis het schrijnendst in arme landen zijn. Onze minister Bert Koenders vreest zelfs dat er voor een miljard op hulp moet worden bezuinigd. Hij zegt ergens: Door de crisis zullen elk jaar 200- tot 400 duizend kinderen extra sterven. Zullen we het bijltje er maar bij neergooien?

Geen sprake van! Onze stichting maakt voorbereidingen voor twee nieuwe reizen, te weten naar Roemenie en Oekraine. Houden we het nu maar op Roemenie; de tweede reis (met de Henri Nouwenstichting) zal pas in mei plaats vinden. We zijn uitgenodigd door de u wellicht bekende Stichting ORA in Nieuwleusen om te komen werken in kinder- en verzorgingstehuizen in Suceava, een grote stad in Moldavie. Wij hebben die armste provincie van Roemenie vorig jaar al leren kennen, toen George de Jong, John Moen en ik tien dagen oogmetingen verrichtten in Baca en omgeving (tegen de duizend consultaties). U zult mij dus van 29 maart t/m 6 april niet thuis treffen. Ik ben zo gelukkig Erna en Leo Leenders bereid te hebben gevonden zich in te zetten, zoals zij dat al eerder in Albanie (Optisch Centrum Osman Kazazi in Barbullush) en Roemenie (Cluj-Napoca) deden. Wij hopen uiteraard honderden arme mensen aan een beter (vooruit)zicht te helpen.

De Stichting ORA draag ik een warm hart toe vanwege hun doelstelling: er zijn veel actiegroepen, organisaties en kerkelijke gemeenten in de weer om kindertehuizen op te knappen en de kinderen wat meer licht en warmte te geven. Maar ORA streeft er naar om tehuizen juist te ontvolken en als het kan op te heffen. Beroepskrachten proberen met ondersteuning kinderen terug te plaatsen in het gezin dan wel een geschikt pleeggezin te zoeken. Dit alles met veel voorbereiding, begeleiding en nazorg. Petje af, want dit is geen eenvoudige opgave.

Om nog even bij Roemenie te blijven. Er kwam weer een mailtje van Margriet en Bert Looij, waarin ons wordt verteld dat het erg goed gaat met onze blinde tweeling. Olga en Crina groeien als kool en zijn bij deze pleegouders, bijgestaan door Aurelia, ook een goede handen. Er wordt natuurlijk ook serieus nagedacht over de toekomst van deze meisjes. We hebben nu een aantal donateurs, die maandelijks tien euro overmaken en zo 1 verzorgingsdag voor hun rekening nemen. Bedankt, lieve mensen!

Elke keer is het weer hartverwarmend te ervaren hoeveel goede geefsters en gevers met ons meeleven en ons meer handen en voeten geven om dit werk – asjeblieft geen liefdadigheid! – mogelijk te maken.

Ik geef maar weer opening van zaken m.b.t. het ING-Afschrift Zakelijke Rekening, en wel over de periode 6 februari t/m 5 maart. Kijkt u mee? Bijgeschreven: 8.000 euro. Door 39 zienderogenden werd 2.597 euro gestort. De Kringloopwinkel Heemskerk verraste ons met een welkome aanvulling 2008 van ruim 3.000 euro en de Belastingdienst betaalde 2.499 euro aan BTW terug. Gebeurt elk jaar ambtshalve; zoveel vertrouwen genieten wij! We voldeden aan diverse glasrekeningen voor ruim 1300 euro. VEEL DANK! Voor meer informatie en fotomateriaal zie stichtingzienderogen.nl en kringloopwinkelheemskerk.nl.

Nogmaals onze oprechte dank en allerhartelijkst gegroet met het maandelijks terugkerende TOT ZIENS,

Jacques Tuinder, voorzitter van Zienderogen