Nieuwsbrief juni 2010

Welkom

Een vraag die me vaak gesteld wordt luidt: “Hoeveel onnodig-blinden zijn er eigenlijk op de wereld?” Ik antwoord dan maar: “Precies kan niemand het zeggen, maar schattingen bewegen zich tussen de 40 en 50 miljoen”. Ook willen velen graag weten, hoeveel mensen er over de hele wereld Esperanto spreken. Ik reageer dan – gekscherend – wel eens met een tegenvraag: “Weet u hoeveel mannen er dagelijks een schone onderbroek aantrekken?” Bestaan er betrouwbare statistieken?

Hoe ik daar op kom? Zo juist lees ik in het maandblad ‘Internationale Samenwerking” van april 2010: “Duurzaamheid zit ‘m niet in grote, symbolische gebaren, maar juist in kleine simpele dingen, die je elke dag doet, zoals je onderbroek aantrekken. Elke keer dat je dat doet, draag je bij aan een iets betere wereld” (Peter van Akkeren). Goed, wij dragen bij op onze manier!

Zienderogen heeft er weer een bewogen periode opzitten met twee zeer geslaagde missies, te weten naar Mauritanië en West-Oekraine. Honderden arme mensen konden weer aan een bril worden geholpen. Veel dank zijn we verschuldigd aan: Tom Bakx, Bram Bol, Rob Boon, Leo Copini, George de Jong, Robert-Jan Korteland, Erna en Leo Leenders, John Moen, Laurent Nouwen, en anderen. Zie voor verslagen en foto-reportages onze website: www.stichtingzienderogen.nl.

Graag maak ik melding van een bijzonder initiatief van de NUVO. De Nederlandse Unie van Optiekbedrijven riep op 26 april een aantal vertegenwoordigers van goede doelen rond de tafel, die zich voor oogzorg in arme landen inzetten. Een voortreffelijk initiatief! U hoort er spoedig meer over!

U zult mij wel vragen: waar zat je op 29 april? Het juiste antwoord is: in Arnhem! Daar werd onze toegewijde opticien Eli Hossevoort tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau geslagen. Als het even kan gaat hij jaarlijks met zijn dochter Roekie naar Sri Lanka. Van harte Eli!

Een ander heugelijk feit? Waar zat je op 12 mei? Nee, u raadt het nooit: in Zwijndrecht. Uitgenodigd door Jan Pluimert (Albanië, Bulgarije, Sri Lanka) en Mark van Wingerden (Albanië) kreeg ik van de Specsavers een cheque van 500 euro aangeboden voor ons werk. Bij de overdracht waren een journalist en een fotograaf aanwezig. Er komt dus weer een mooi stukje in de krant… Bedankt Specsavers!

Met bedanken kan ik doorgaan als ik het maandafschrift van de ING-bank erbij neem (periode 12 april-7 mei). Dan dank ik de basisgemeente KGIJ voor de mooie kerkcollecte, en Pro Cornea Nederland BV, De Rotaryclub in Uithoorn, Optical Developments HANK (die onze vrijwilliger Robert-Jan ruimhartig sponsorde!), de gemeente Heemskerk en een anonieme weldoener voor hun grandioze bijdragen! Een apart woord van dank aan Wilde Ganzen voor de vorstelijke bonus ten bate van ons project in Dushanbe, Tadzjikistan. Kortom, er werd bijgeschreven: 5.000 euro en afgeschreven 14.000 euro waarvan ruim 13.000 euro naar Wilde Ganzen, aandeel Zienderogen en Kringloopwinkel Heemskerk De Groene Ezel, is gegaan.

Ik lees in mijn krantje: “Rijke Nederlanders geven meer, maar relatief minder”. Over onze Zienderogenden heb ik nooit te klagen gehad. Ze zijn niet rijk, maar wel heel gul en trouw! Veel dank!

Ergens kwam ik een uitspraak tegen van ex-Tweede-Kamerlid Vendrik van GroenLinks: “Wij betalen niet aan ontwikkelingslanden, maar zij aan ons. De geldstroom loopt van Zuid naar Noord. We zijn medeverantwoordelijk voor het arm houden van de arme landen”. Om over na te denken…

Dan laat ik u nog even weten dat wij bezig zijn missies naar Marokko (juli) en Congo (september) voor te bereiden. Tot slot wens ik u nog een goede lenteperiode! Straks krijgt u onze halfjaarlijkse nieuwsbrief weer in de bus.

Gegroet en graag tot ziens!

Jacques Tuinder