Nieuwsbrief juni 2008

Welkom

De maanden vliegen hier voorbij, zodat er weer een nieuwe nieuwsbrief moet worden gemaakt. Graag laat ik u weten, dat Vera en ik op 6 juni jl. aanwezig waren op de door de Stichting ‘Castricum helpt Muttathara’ georganiseerde feestavond in verband met het 25-jarig jubileum. Op het witte doek verscheen de tekst: “Wij geven de allerarmsten zicht op een beter leven”. Dat doet ZIENDEROGEN ook, al meer dan een en veertig jaar, een BETER zicht geven.

We zijn nog maar net terug uit De Krim, waar we 12 dagen vruchtbaar gewerkt hebben, of we pakken de koffers al weer voor Roemenie. We ontvingen een uitnodiging van de Blinden- en Slechtziendenbond in Bacau, een van de grote steden in de provincie Moldavie. Kontaktpersoon is de blinde esperantist Livi Ciobanu, die ons telkens laat weten hoe welkom we er zijn. Elke dag zullen we weer op een andere locatie aan het werk zijn. We komen op plekken waar we romazigeuners zullen ontmoeten: de vuilnisbelten. En in de gevangenis van Bacau ligt een lijst klaar met ca 200 namen van gedetineerden die ons graag willen consulteren. Die ‘ons’ zijn, naast ondergetekende (coordinator), de opticiens-optometristen George de Jong en John Moen. Zij waren al eerder werkzaam in Roemenië, Tadzjikistan en Oekraïne.

Omdat het beide harde werkers zijn, die er niet tegen opzien om lange dagen te maken, worden er veel oogmetingen gedaan en moeten er ook telkens honderden glazen (vaak hoge sterkten) worden besteld en dus ook honderden brillen worden gemaakt. We krijgen de glazen steeds voor een vriendenprijs met 50% korting, maar er kwamen al enkele rekeningen binnen met een totaalbedrag van 7 duizend euro…

Dankbaar zijn we, dat ENOT ons steeds zo terwille is. Dankbaar zijn we dat de opleiding in Zwolle een massa brillen heeft gemaakt. Dankbaar zijn we, dat ook opticiens in Heemskerk, Beverwijk en Heiloo ons goed geholpen hebben met het inslijpen van de glazen.

Dankbaar zijn we, dat in de periode van 8 mei – 5 juni 34 lieve mensen in totaal E. 1.883.60 bijeenbrachten. Daarbij is inbegrepen een bedrag van E. 670.–, vorstelijk geschenk aan de blindenschool in Tirana van bruidspaar Dekker-Ooijevaar, dat al veertig jaar lief en leed met elkaar deelt. Dank zijn we ook verschuldigd aan al die mensen, die ons van dienst waren met hoortoestellen, loepen, braillepapier en schoolbenodigdheden..

Voor een goed begrip: Cor Dekker is secretaris van de Stichting en verantwoordelijk voor onze bouwprojecten (Albanie, Bulgarije, Moldavie, Sri Lanka, Tadzjikistan, enz.) . Heel veel dank voor deze lieve geste, Hennie en Cor!

In genoemde periode werd uitgegeven: E. 4.500.– (Optische Werkplaats “Osman Kazazi” in Barbullush (Albanie) en E. 999.60 (Braillepapier). De afgelopen weken hebben we de blindenschool in Tirana (Albanie) geholpen aan braillepapier, schrijfleien en muziekinstrumenten. Schoolmaterialen stuurden we ook naar Bulgarije, Marokko, Moldavie, Roemenië, Sri Lanka en Tadzjikistan.

Blij waren we weer eens iets te horen van de blindenschool Dharisanam, die wij met behulp van NCDO en Wilde Ganzen in het begin van deze eeuw bouwden. Er is een zeer grote vraag naar schoolbehoeften. We proberen regelmatig pakketten te sturen en zijn verheugd dat ze aankomen. Vanwege de burgeroorlog is het erg onrustig in Sri Lanka en vallen er veel doden! Uit Chunnakam (regio Jaffna) horen we al maanden helemaal niets meer.

Ik laat u nog weten, dat de boeken van Zienderogen op 27 mei werden nagezien (en in orde bevonden) door Bernadette Pilanen, Cees de Boer en Rob Stellingwerf. Zij hebben kunnen constateren dat alle donaties en subsidies ook in 2007 voor 100% naar Het Goede Doel gingen.

In de hoop dat u een beetje aan ons denkt als we 14 juni a.s. op reis gaan, en dat u ons werk ook in de toekomst zult steunen, groet ik u allen zeer, ook namens Vera, ons bestuur en mijn beide teamgenoten George en John met het gebruikelijke TOT ZIENS,

Jacques Tuinder