Nieuwsbrief januari 2009

Welkom

Natuurlijk is ook Zienderogen de drempel naar een gloednieuw jaar overgegaan. Laat ik beginnen u hartelijk te danken voor alle goede wensen. Het was weer hartverwarmend wat u ons allemaal schreef… Het werkte als een stimulans ook dit jaar weer onvermoeibaar door te gaan.

De Postbank, die straks ‘omgedoopt’ wordt, bracht ons zoals altijd een verrassend maandafschrift. In de periode 8 december t/m 2 januari mochten wij van 89 ‘adressen’ het ongelooflijke bedrag van 7.373 euro ontvangen. Veel dank aan de kerkbazaar in Heemskerk, aan Idunazwaluw in Amsterdam, aan de Werkgroep Helpen van de O.P.V.-Kring Groningen en aan de aardige familie in Beverwijk, die een familiecadeau aan Zienderogen ten goede wilde laten komen. Graag betuig ik weer mijn erkentelijkheid aan alle goede gevers v/m! Joke Franken dank ik hartelijk voor de grote partij braillepapier en Truus Jonker voor de geleidestokken. Dank voor de vele fonkelnieuwe monturen, die ons beschikbaar gesteld werden. Het krijgt allemaal een goede bestemming!

Graag wil ik u allen er nogmaals op attent maken, dat op 1 januari 2008 voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) de belastingregels zijn veranderd op het gebied van schenken, successie en giftenaftrek (inkomsten- en vennootschapsbelasting). Uitsluitend instellingen die de belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruik maken van de fiscale voordelen. Derhalve: een ANBI hoeft geen sucessierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen. Verder zijn schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemene belang, alsook uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang, vrijgesteld van het recht van schenking. Een donateur kan giften aan een ANBI – zeg maar: de Stichting Zienderogen – van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard wel binnen de daarvoor geldende regels).

Voorts behoeft het geen betoog, dat ook in 2009 alle giften, donaties en subsidies integraal naar Het Goede Doel gaan. Dat is nu eenmaal ‘de prijs’ die we moeten betalen voor het niet-aanvragen van het CBF-keurmerk! En wij roepen ook weer enkele mensen op het bestuur over 2008 te dechargeren.

Dit jaar gaan wij ons sterk maken voor de plannen de blinden- en slecht-ziendenschool in Tirana uit te breiden met voortgezet onderwijs. Als heel belangrijk speerpunt geldt, dat de braille-unit moet worden vernieuwd en aangepast. Gevraagd: een A3 – printer en een grote partij braillepapier.

Jan Pluimert en Fred van der Schalie, die veertien dagen in Kaliningrad en omgeving hebben gewerkt, leggen de laatste hand aan het maken van de brillen voor de locaties (tehuizen) die zij bezocht hebben. George de Jong en John Moen maken zich op om in de tweede helft van deze maand – ook in een samenwerkingsverband met ORA INTERNATIONAL – in een aantal tehuizen van Roemenie oogmetingen te doen. Er staan ca 800 kinderen op de lijst!

Het ligt verder in de bedoeling dat er in de tweede helft van mei twee teams van opticiens gaan werken in Lviv en omgeving (Oekraine). Velen van u weten, dat we uitstekende kontakten hebben met de Henri Nouwenstichting. De heer Laurent Nouwen introduceert ons bij zijn relaties.

Al enige tijd geleden kregen we het verzoek van de Blindenbond SIGMA in Dushanbe (Tadzjikistan) om te helpen bij het realiseren van een studio voor gesproken boeken.

Ook dit jaar gaan we door met steun te verlenen aan onze blinde kinderen in Marokko, Roemenie en de Republiek Congo. Tevens helpen wij een blinde vrouw in Eritrea via het volgen van Engelse lessen een wat betere kans te krijgen op de arbeidsmarkt in dat straatarme land.

Met veel dank, beste wensen en groeten,

Jacques Tuinder