Nieuwsbrief februari 2011

Welkom

Beste Zienderogenden,

Het is haast niet te geloven, dat we de eerste maand van het ‘nieuwe’ jaar al weer achter de rug hebben. En zo beginnen we dus vandaag aan de tweede dankbrief van 2011. Er valt weer heel wat te rapporteren, maar ik wil het liever wat beperkt houden.

Laat ik beginnen met het ‘doornemen’ van het maandafschrift Zakelijke Rekening over de periode 7 januari t/m 4 februari. En als ik u vertel, dat er meer dan 13.000 euro werd bijgeschreven, dan valt er heel wat te bedanken. Dank aan de Vereniging van Vrijzinnige Hervortmden Beverwijk (helaas in liquidatie). Dank aan de Kringloopwinkel De Groene Ezel (nog in volle bloei). Dank aan de Christophorus Stichting. Dank aan de Rotary Club Harlingen. Dank aan de Oecumenische Basisgroep KGIJ. Dank aan het gouden bruidspaar dat op hun feest een rijke oogst bijeenbracht: zeg maar van in enveloppen gevulde knipoogjes naar misdeelde blinde kinderen in Congo. Dank voor de 59 zienderogenden die met hun gulle giften samen vijf a-viertjes volmaakten…

Het maandafschrift vertelt, dat er weer veel glazen werden besteld, maar ook vijf tickets voor Mauritanie werden afgeschreven. Evenals vorig jaar reizen er weer vijf ‘Zienderogen-missionarissen’ naar dat West-afrikaanse land, t.w. Erna van den Akker, Thomas Bakx, George de Jong, Leo Leenders en John Moen. Een complete refractie-unit is al onderweg en de bedoeling is dus in dat land, dat op één grote ‘zandbak’ lijkt, een Optiekwerkplaats op te zetten. Mensen moeten daarvoor worden opgeleid en een machinepark ‘geplant’. Veel steun krijgen we van Aliou Tandia, die zich ook in maart 2010 verdienstelijk heeft gemaakt. Wij zijn heel blij met betrouwbare kontaktpersonen en uitstekend bevaarbare kanalen. We proberen een mislukkingskans zoveel mogelijk te reduceren.

Het gezin van de weduwe met vier visueel gehandicapte kinderen woont inmiddels al een aantal maanden in Nouakchott. Onderzocht wordt hoe wij de school kunnen helpen om tot een onderwijspeil te komen, dat de internationale standaard benadert. Er is ook de behoefte uitgesproken aan een trainingscentrum voor blinden (m.n. arbeidsrevalidatie).

En in april vertrekt voor de derde maal een groot team naar West-Oekraine, waar, in samenwerking met de Henri Nouwenstichting, eveneens een Optisch Centrum zal worden gestart. Een oogarts heeft vorig jaar hier en daar in Nederland een goede stageperiode doorlopen om zich breed te informeren en zich op haar taak gedegen voor te bereiden.

In mijn vorige brief heb ik te kennen gegeven, dat de tijd aanbreekt om het stuur uit handen te geven en op zoek te gaan naar handige en potige stuurlui die niet aan wal blijven staan. Daarover wordt inmiddels druk vergaderd. Op die bijeenkomsten wil ik niet aanwezig zijn, omdat ik niet langer mijn eigenzinnig persoonlijke stempel op het gestaag groeiende takenpakket wil drukken.

Wat de toekomst betreft: het werk zal wel doorgaan, maar wie neemt het secretariaat op zich? Wie wordt de motor en wie gaat er dus in de machinekamer werken? Wie gaat de spreekbeurten coordineren en verzorgen? Wat doen we met de Esperanto-correspondentie en de braillepost? Vragen te over! Ik verwacht de komende tijd uitnodigingen uit Gambia, Rusland, Sri Lanka en Tanzania. Ook is mijn hoop gevestigd op een brede vervolgmissie naar Congo. Met name de blindenscholen in Congo, Marokko en Mauritanië verdienen onze aandacht, toewijding en konkrete steun.

Wij zijn blij dat we ook dit jaar weer en anavrag mogen indienen bij de ons wel gezinde Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden. Vorig jaar werden we bedacht met een subsidie van E. 4.500! Zo dank ik u allen weer hartelijk voor alle steun. Niet op de laatste plaats uit de wereld van de optiek. Graag gegroet en TOT ZIENS!

Jacques Tuinder