Nieuwsbrief februari 2010

Welkom

Het eerste kalenderblaadje van het nieuwe jaar hebben we al weer verwijderd. We hebben in de krant kunnen lezen, dat 25 mensen het slachtoffer zijn geworden van het oudejaarsvuurwerk. Een in de ogen van velen toch vrij onschuldig projectiel – misschien van henzelf, misschien van de buurman of van wie dan ook, maar in elk geval onbedoeld – heeft hun ogen getroffen, zodat zij blind zijn geworden. Vijf en twintig gevallen van onnodige blindheid in Nederland!

“Zienderogen” zet zich al, zoals bekend, vanaf 1966 in om in de allerarmste landen de onnodige blind- en slechtziendheid op zeer bescheiden schaal te bestrijden. Daartoe maakt zich op dit ogenblik weer een vijftal gemotiveerde vrijwilligers op, te weten oogarts Thomas Bakx en de oogmeetkundigen, Leo Leenders, geassisteerd door zijn vrouw Erna, George de Jong en John Moen. Via de kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk hebben wij de heer Aliou Tandia leren kennen, die gezorgd heeft voor een officiele uitnodiging om in zijn geboorteland Mauritanie een groot aantal mensen te helpen met een oogoperatie of een goede receptbril. Deze mensen vliegen op 4 maart aanstaande naar de hoofdstad Nouakchott, begeleid door de heer Tandia, die samen met instanties in Mauritanie voor een goed programma gaat zorgen. Dit wordt de eerste missie naar een afrikaans land, en die zal, in de loop van de tijd, gevolgd worden door bezoeken aan Congo, Eritrea, Marokko en Togo.

Op dit moment is een arts uit Oekraine in Nederland voor een stukje bijscholing in de oogmeetkunde. Natalia loopt stages bij opticiens, wier namen u inmiddels wel kent van onze brieven. Zij zal ook in april aanwezig zijn, als weer twee Zienderogen-teams, zoals vorig jaar, in West-Oekraine aan de slag gaan. Er staan nu enkele penitentiaire inrichtingen op het programma. Het is weer een missie in samenwerking met de u bekende Henri Nouwenstichting.

Vervolgens laat ik u weten, dat de Stichting Wilde Ganzen een door Tadzjikistan ingediend project (een studio voor gesproken lectuur) in behandeling gaat nemen. Het wordt een samenwerkingsverband met “Zienderogen” en “De Groene Ezel” in Heemskerk. Er werd weer een subsidie aangevraagd bij het College van Burgemeester en Wethouders van mijn gemeente. Is het niet heel bijzonder, dat wij vorig jaar driemaal een subsidie mochten ontvangen? Een verzoek om een bijdrage wordt ook gedaan aan de ons reeds jarenlang goed gezinde Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Utrecht.

Hartelijk dank ik onze ambassadeur Bram Bol, die met enkele vrijwilligers weer twee volle dagen (24 en 25 januari) niet zonder succes op de Optiekbeurs in Gorinchem heeft gestaan.

De belgische opticien Johan Hoet, die in oktober 2009 samen met zijn nederlandse collega Jeroen Mulder in Noord-Ossetie hard gewerkt heeft, stuurde de tekst van een artikel, dat werd geplaatst in een vaktijdschrift van onze Zuiderburen. Ik voeg er aan toe, dat nu alle brillen gemaakt zijn en het laatste twintigtal onderweg is naar onze kontaktpersonen in Kislovodsk en Min-Vody, Anatolij Masenko en Viktor Gromov.

U hebt wel gelezen dat het noorden van Albanie is getroffen door ernstige overstromingen. Hélene Wesselingh is in Nederland geweest om steun te vragen voor de gezinnen die bij haar en haar man Dick in hun nood aanklopten. Gelukkig zijn nu eindelijk de brailleprinter en de twee pallets braillepapier op de blinden/ en slechtziendenschool in Tirana aangekomen. Er kunnen dus boeken worden gedrukt voor de leerlingen die aan vervolgonderwijs toe zijn!

Ik ben u weer zeer dankbaar voor uw trouwe hulp. Vorige maand ontvingen wij van 34 zienderogenden ruim 3.100 euro. Uitgegeven werd 5.359 euro aan vliegtickets en verzendkosten Mauritanie, schoolgeld en internaatskosten van onze vijf oorlogswezen in Congo en oogheelkundige behandeling van een jonge vrouw in Marokko. Graag ook een woord van dank aan de beheerscommissie van de PKN-gemeente in Heemskerk, omdat we weer rijkelijk mochten delen in de opbrengst van de kerkbazaar/ boekenmarkt (zie eindejaarsbrief) met een bedrag van 700 euro!

“En hoe gaat het met je tweeling, Jacques?” Een regelmatige terugkerende vraag. Het gaat heel goed met olga en Crina. Vijf dagen in de week zijn ze op de blindenschool in Cluj-Napoca, de weekends brengen zij bij hun ouders in Pata-Rat door en één weekend per maand verblijven ze in het pleeggezin van Margriet en Bert Looy. We volgen ze van een afstand op hun levenspaadje en zijn natuurlijk heel blij dat ze zich zo goed ontwikkelen!

Nogmaals dank ik u allen zeer hartelijk voor uw trouwe steun en groet u, zoals gebruikelijk met een wel gemeend TOT ZIENS!

Jacques Tuinder