Nieuwsbrief augustus 2010

Welkom

We zeggen zo vaak tegen elkaar: wat vliegt de tijd! En: de dagen beginnen weer te lengen. We hebben het over die goeie ouwe tijd. En: tijd is geld. De tijd ergens voor nemen.

Graag even het woord aan Enzo Bianchi: “De dagen waarin we leven zijn getekend door versnelling en versnippering van de tijd. Op die manier is de pathologie van onze tijdsbeleving evidenter en zwaarder geworden. De tijd is de vijand waartegen we vechten. Hij is de illusie die we nastreven. De tijd ontsnapt ons. We verliezen tijd of hebben er geen. De tijd verslindt ons. De tijd is een idool die ons keer op keer, ja dagelijks, vervreemdt.” Ik denk: laten we het maar doen met vandaag! Gisteren is voorbij en of we nog een dag van morgen krijgen? Elke dag is een gave en opgave, en de kunst is de tijd niet te laten passeren, niet te verspillen, en zeker niet te ‘doden’. Tijd moet beleefd worden, geordend en bewaard! Bijvoorbeeld in een nieuwsbrief voor onze donateurs… U vraagt wellicht: komt Zienderogen zijn dagen goed door? Nou, daar behoeft u zich geen zorgen over te maken. Gaan we even een ‘landenlijstje’ maken op alfabet:

Albanië. Dankzij een forse financiele injectie van Zienderogen (75.000 euro) is de eerste fase van het bouwproject aan de blindenschool in Tirana begonnen. Dat kan mooi in de schoolvakantie van de kinderen. Aan Visio-Sensis is gevraagd het proces naar vervolgonderwijs te begeleiden. Een aan Poliklinika Quendore verbonden (Tirana) oogarts, Dr Suzana Shuka, hielpen we aan een perimeter voor gezichtsveldonderzoek. Kosten, inclusief verzending, bijna 1500 euro.

Congo. Al enige jaren is er een correspondentie in Esperanto met de blindenschool in Kinshasa. Zienderogen heeft vijf blinde oorlogswezen geadopteerd, kinderen die niet alleen hun ogen missen maar ook hun ouders. Vaak worden kinderen met een handicap ook in de steek gelaten! Ze worden wel ‘kindheksen’ genoemd. Er wordt nu een missie met twee optometristen voorbereid in september. De school vraagt hulp bij het verbeteren van overnachtingsmogelijkheden voor leerlingen die niet naar huis kunnen. De tickets liggen al klaar. Lou Brink, Nico Mulder en Jeroen Mulder hebben er zin in!

Marokko. Vanaf 2004 helpen we een gezin van vijf kinderen, waarvan twee blind, Imane en Oussama. Steeds vragen ze: “Wanneer komen tante Vera en oom Jacques ons nu eens bezoeken? ” Welnu, dit stond ook gepland van 14-23 juli 2010, ook weer in het kader van een missie met twee opticiens. We ontvingen een uitnodiging van een organisatie die zich inzet voor vrouwen in achterbuurten. We hielpen toen weer honderden arme mensen aan een bril. Laurent Nouwen, voorzitter van de Henri Nouwenstichting, sloot zich bij het team aan. Helaas ben ik ziek geworden en heb met Vera van deelname moeten afzien…

Mauretanië. In maart vond een geslaagde missie met een oogarts en vier opticiens plaats. De Blindenbond in Nouakchott vraagt de aandacht voor een weduwe met zeven kinderen, van wie drie blind en een slechtziend. We gaan deze moeder zeker helpen. Het gezin, dat zonder enige inkomsten moet zien rond te komen, is bereid naar de hoofdstad te verhuizen; dan kunnen de dochter en de beide zoons naar de blindenschool. Zienderogen betaalt de huishuur en de kosten van levensonderhoud. Veel dank zijn we verschuldigd aan de op een steenworp afstand van Heemskerk wonende Aliou Tandia voor zijn waardevolle contacten en voortreffelijke bemiddeling! Het land lijdt nu weer onder grote droogte en dreiging van hongersnood.

Oekraine. In april bezochten zes opticiens, evenals vorig jaar, een aantal steden in West-Oekraine, en weer in een samenwerkingsverband met de Henri Nouwenstichting. De bedoeling is in Lviv een optische unit op te zetten. Een jonge oogarts maakte daartoe onlangs een introductiestage in Nederland. Dit project is met name bij George de Jong in zeer goede handen.

Rusland. Plannen zijn in voorbereiding in november weer met Zienderogen-mensen naar Kaliningrad te gaan. De opticiens Jan Pluimert en Marc van Wingerden hebben zich al aangemeld. We zijn zeer verheugd dat de oogarts Nico Buisman, vergezeld van zijn echtgenote die huisarts is, zich aangesloten heeft, vooral op verzoek van de Invalidenbond, die talloze operabele oogpatienten onder haar leden telt. Die bond zet zich in voor de rechtspositie van mensen met een handicap.

Sri Lanka. Naast de beide missies naar Mauritanie en Oekraine steunden we het werk van opticien Eli Hossevoort en zijn dochter, die al veel bezoeken aan Sri Lanka gebracht hebben. Daags voor koninginnedag mocht ik aanwezig zijn in het gemeentehuis van Arnhem, waar ik vernam dat het Hare Majesteit behaagd heeft Eli te benoemen als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Proficiat, Eli. In februari kon hij weer honderden arme mensen aan een goede bril helpen.

Tadjzjikistan. Dank zij zeer vorstelijke subsidies van de Wilde Ganzen en de kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk kan een belangrijk project in de hoofdstad Dushanbe worden gerealiseerd; een studio voor gesproken lectuur en leermiddelen voor de blinden- en slechtziendenschool. Unesco is ook é én van de partners.

En dit alles zou niet mogelijk zijn geweest, zonder uw grote steun. Dank aan u, trouwe donateurs, aan onze enthousiaste en ijverige ambassadeur Bram Bol. Dank aan Tom Bakx, Rob Boon, Leo Copini, George de Jong, Johan Hoet, Robert-Jan Korteland, Erna en Leo Leenders, John Moen, Marjolein Sprangers. Dank aan de Wilde Ganzen, De Groene Ezel, de Landeijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden, de Stichting Missie en Ontwikkeling, de Kerkbazaar, Specsavers Zwijndrecht, de gemeente Heemskerk, enz. Ook de optische industrie en de opleiding zijn we dankbaar, en al die opticiens die geholpen hebben met het maken van brillen!

Tenslotte dank aan onze penningmeester Daan Simoons, die het financieel jaarverslag 2009 maakte. Op 1 juni 2010 werden de boeken van Zienderogen gecontroleerd en in orde bevonden door Riet Dubbelman en Henny Pruis. Zij hebben kunnen konstateren dat van alle donaties en subsidies 100% naar Het Goede Doel ging en de niet-projectgebonden kosten voor rekening van Vera en ondergetekende kwamem. Hartelijk dank!

Ik begon met Enzo Bianchi, en wil ook met hem eindigen, als hij ons adviseert af en toe rust te nemen ‘om te genieten van de balsem van de stilte’. Dat lijkt me de bedoeling van de vakantie, even ‘leeg’ te zijn van arbeid, dagelijkse taken, zorgen en sleur. Zo wens ik u, ook namens Vera en ons bestuur, een zonnig en ontspannen zomerreces. Zeer bedankt, gegroet en tot ziens,

Jacques Tuinder