Nieuwsbrief augustus 2007

Welkom

Beste Zienderogenden,

Het is altijd weer een opsteker je oog te laten gaan langs de ‘tekstjes’, die worden toegevoegd aan de giften, die op onze bankrekening worden gestort. Ik laat u dit keer even meelezen door een kleine bloemlezing van wat er zo al opborrelt: ‘Gift met groetjes’; ‘Hulde’; ‘God zegene u’; ‘Alles nog goed? Hier ook!’; ‘Hulde-Groeten’; ‘Een steuntje!’; ‘Aktie!’; ‘Veel bewondering!’; ‘Extra gift’; ‘Hoe houden jullie het vol?; ‘Doorgaan’, enz. In toenemende mate treffen we ook prozateksten aan, zoals ‘periodieke overmaking’, ‘transactiedatum: 06-08-2007’ of ‘overboeking internet’. Het is goed u te laten weten, dat in een week tijds 13 ‘zienderogenden’ E. 516.50 bij elkaar brachten. Daar kwam nog een grote gift uit Duitsland bij via de Evangelische Kirchenpflege in Weilheim van duizend euro! En een vorstelijke donatie van 4.000 euro ontvingen we van de ons reeds jaren goed gezinde Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Utrecht als bijdrage in de kosten van de Roemenie-missies in maart en april jl. Inmiddels ontvingen we ook de eerste glasrekeningen tot een totaal bedrag van 2.016.49 euro. Dat is de consequentie van ons werk in Bulgarije, waar we soms met een temperatuurtje van meer dan 40 graden werden verwend. We kregen een hartverwarmende brief van de gevangenisdirectie in Varna. Ik sluit die in afschrift bij, want je kunt hem beschouwen als een soort ge-loofs- of aanbevelingsbrief van onze kleine maar dappere Stichting…

Heel blij waren we weer eens iets te horen uit Batticaloa (Sri Lanka), waar we enkele jaren geleden – samen met Wilde Ganzen en NCDO een blindenschool bouwden. Voorzitter P. Mahadevah schrijft op 18 juli jl.: “The children and the staff of the institution too are in good health. We would like to inform you that ten visually disabled children from this institution are now undergraduates at the Universities studying higher education. They will be coming out in a few years back as Graduates and will be remarkable figures in the Society. – Further, the present students as well as the old students who are at the University, whenever visit Dhari-sanam, are thanking and appreciate the services rendered by you and your organisation by way of donating a very beautiful and comfortable building for the visually handicapped children…”.

Dezer dagen werd ik opgebeld door een collega van de Kringloopwinkel, waar ik al jaren als vrijwilliger werkzaam ben. Genet komt uit Eritrea en woont met haar gezin al 12 jaar in Nederland. Twee dagen per week zet zij zich in voor het milieu (hergebruik van ter beschikking gestelde goederen, zoals wij enveloppen en papier zoveel mogelijk hergebruiken!) en voor goede doelen, waaronder de activiteiten van ‘Zienderogen’. Zij vraagt aandacht voor Lemlem Het Elaberid (geb. 18.01.1979), die ten gevolge van een katastrofale val uit een boom geleidelijk aan geheel blind geworden is. Zij is volkomen afhankelijk van haar ouders, bij wie ze nog inwoont. Ze heeft in haar kleine dorp geen toekomst. Er is bijna geen geld voor voeding noch voor kleding. Daarom wil ze graag naar de stad, en wel Asmara, waar haar broer woont. En deze broer heeft in het bevrijdingsleger gevochten, werd later als krijgsgevangene zwaar mishandeld en is eveneens (alhoewel niet visueel) gehandicapt. Inmiddels heb ik die broer geschreven en hem laten weten dat ik me in het lot van zijn zuster wil verdiepen en proberen een steentje bij te dragen aan haar toekomst. Ik houd u op de hoogte, zoals ook van de aanstaande projecten in Albanie en Tadzjikistan!

Heel hartelijk dank ik u weer voor uw goede gaven en groet u zeer,

Jacques Tuinder