Nieuwsbrief april 2011

Welkom

Beste Zienderogenden,

Het zogenaamde kleinste kamertje van ons huis heeft in de loop van de tijd steeds meer het karakter van een museum gekregen. Bezoekers, die er gebruik van willen maken, hoeven niet voorzien te zijn van een museumjaarkaart. We zien het als een service aan het adres van hen die op een iets langer oponthoud ter plekke zijn aangewezen.

Aan de wand treft de in hoge nood verkerende een prent aan uit het aardige boek van Johannes en Caspaares Luiken over HET MENSELYK BEDRYF, Vertoond in 100 Verbeeldingen van Ambachten, Konsten, Hanteeringen en Bedryven met Versen. Amsterdam 1694. Een mooi lijstje, want ‘het oog wil ook wat!’, kwam uit de kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk, waar ik sinds mensenheugenis met veel plezier vrijwilligerswerk doe. Destijds voor een gulden buit gemaakt…

Kent u die prachtige gravure van DE BRILLEMAAKER, die slechtzienden helpt aan ‘Het Middel dat de Saak hervoor brenckt, die anders het Gesicht verloor’? Bijzonder is, dat er steeds een gratis lesje moraal gegeven wordt. Voor de Brillemaaker werd bedacht: ‘Hield soo de Geest het Oog beslooten, / Door’t Middel der Verganck’lykheid, / Van alle Weesens deeser Tyd, / Dan sou de Ewigheid vergrooten.’

Het staat dus vast, dat mensen in de zeventiende eeuw graag wilden zien. En dat is zoveel eeuwen later nog zo. Dat hebben Erna, John, George, Leo en Tom vorige maand in Mauritanië ervaren, waar zij, net als vorig jaar, weer goed werk verricht hebben. Als u daarover meer wilt weten, klik dan hier. Zij hadden ook contact met de blindenschool en bezochten het gezin van de weduwe met vier visueel gehandicapte kinderen, dat wij ‘geadopteerd’ hebben.

Inmiddels zijn de eerste ‘klare’ brillen al onderweg naar Mauritanie en bereiden zeven mensen zich voor op de tweede missie van dit jaar, te weten naar West-Oekraine (april 2011). In een warm samenwerkingsverband met de Henri Nouwen Stichting wordt daar volgende maand een Optisch Centrum opgezet.

Verder worden er plannen uitgewerkt voor bezoeken aan Tanzania in juni en aan Gambia in oktober. We zijn al met een aantal opticiens in gesprek, die hun ‘jawoord’ gegeven hebben!

Wij zijn weer blij met de financiele steun, die wij van u mochten ontvangen. Het maandafschrift van de ING-Bank is daarover duidelijk en overtuigend. Over de periode 7 maart – 1 april werd bijna 11.000 euro bijgeschreven. Van harte danken wij Friederichs B.V. in Heemstede, N.K.L. Contactlenzen B.V. in Emmen en de Stichting Community Service Club in Uithoorn voor de vorstelijke wijze, waarop zij de nieuw aangeschafte computermeter (Retinomax) hebben gesponsord! Dank aan het lieve gouden bruidspaar, dat ons ook een waar feest bezorgde! Recht herzlichen Dank aan de Evangelische Kirchengemeinde in Weilheim/Teck voor een schitterende ‘Spende’. Dank aan de PKN-Gemeente in Velsen Noord, die onlangs een spreekbeurt honoreerde met een goed gevulde enveloppe!

Ondertussen vergaderen enkele bevlogen mensen met de intentie het voortbestaan van onze dierbare Stichting ook morgen en overmorgen te waarborgen. Ik heb daar alle vertrouwen in. Succes gewenst!

Zo dank ik u zeer en groet u hartelijk, met de belofte u betrokken te houden bij dat grenzeloze terrein, waar de strijd gestreden wordt tegen de onnodige blind- en slechtziendheid. Ja, het oog wil ook wat; Bijvoorbeeld zien of scherper zien. En het is goed die strijd te voeren met onze zienderogenden die hun medemens ’t licht in de ogen gunnen.

Jacques Tuinder