Nieuwsbrief april 2010

Welkom

Het laatste weekend van maart brachten Vera en ik door in het vacantieoord ‘Dennenheul’ te Ermelo, en wel samen met een groep blinde en slechtziende esperantisten. Zondagochtend kreeg ik het woord en bracht het Handvest voor Compassie ter sprake, waarvan de meeste deelnemers nog nooit hadden gehoord. In het Esperanto vertaald: “arto por Kompato”. En compassie zou kunnen worden weergegeven met mededogen (maar dat riekt een beetje naar caritas!) of beter met solidariteit. Op 12 november 2009 werd dit handvest in Nederland gepresenteerd door de Engelse theologe Karen Armstrong, vooral bekend als pleitbezorgster van het interreligieuze gesprek en auteur van zeer informatieve boeken over diverse wereldgodsdiensten (zie charterforcompassion.org). De tekst is gebouwd rond het thema ‘de gouden regel’, dat wil zeggen: wat gij niet wilt dat u geschiedt… Armstrong zegt: “Het principe van compassie ligt duidelijk ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities. ” Zij roept iedereen op compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en religie.

Vanaf het begin (1966) is solidareit het sleutelwoord van Zienderogen, motor en drijfveer achter alle activiteiten voor mensen met een visuele handicap, met wie wij proberen méé te leven. De laatste maal dat dit medeleven werd getoond, was in Mauritanië. Van 4 tm 14 maart waren daar een oogarts en vier opticiens werkzaam. Zij hebben er kennis gemaakt met wat ik wel eens benoem als B O A, zeg maar ‘onheilige drie-eenheid’, namelijk blindheid, ongeletterdheid en armoede. Nog niet eerder hebben onze mensen gewerkt in een land, waar haast niemand kan lezen en schrijven. Maar waar wel iedereen graag wil zien! Erna en Leo Leenders, Tom Bakx, George de Jong en John Moen hebben lange dagen gemaakt en hard gewerkt om grote aantallen ‘wachtenden’ van dienst te zijn (voor verslagen kan ik u kortheidshalve verwijzen naar onze website. We kregen enkele welsprekende dankbrieven in de Franse taal. Het Ministerie van Gezondheid schrijft, dat de Zienderogen-equipe “a donné entiere satisfaction, lors de sa mission humanitaire, au cours de laquelle, au travers ses prestations a prodigués des soins et distribution gracieusement de lunettes de correction. Aussi, té moignons nous a l’endroit de la délégation au nom des autorités sanitaires, de l’ensemble des personnels du dit centre ainsi que des populations bénéficiaires, notre reconnaissance et félicitons l’ONG Mauritanienne “ACTIONS” de cette belle initiative.”

Verder zal de consul bekijken of er nog iets in ‘het potje’ zit om ons een kleine subsidie toe te kennen. Wij hebben ons ook weer tot het College van Burgemeester en Wethouders in Heemskerk gewend. Een aantal ‘klare’ brillen is inmiddels al onderweg naar Mauritanië.

Een van de acht millenniumdoelen is gericht op het terugdringen van de armoede in de wereld. Die moet in 2015 gehalveerd zijn. UN-secretaris generaal Ban Ki Moon zei onlangs in de taal van onze vrienden van de Afrika Aktion in Bergheim: ‘”Halbierung der Armut bis 2015 ist machbar”. Interessant is, dat wij de laatste jaren wat terughoudender zijn geworden in het gebruik van dat woord en ons geloof in maakbaarheid… Laten we hopen dat de UN secretaris-generaal gelijk heeft. Maar die hoop moeten we wel ogen en oren, handen en voeten geven, en vooral hoofd en hart! Solidariteit met de armen houdt op de eerste plaats in, dat wij ons eigen leven, onze levensstijl, ons uitgavenpatroon, enz. kritisch onder ogen gaan zien.

Beste zienderogenden, we zitten nu net in een periode tussen twee missies, want op 15 april 2010 vertrekken er weer zes ogenmensen, vijf opticiens en een low vision specialist, naar West-Oekraine, te weten Bram Bol, Rob Boon, Leo Copini, George de Jong, Robert-Jan Korteland en John Moen. Via op te vragen gegevens kunt u een indruk krijgen van het voorlopige programma. Vorig jaar ben ik zelf meegegaan, nu wordt mijn plaats ingenomen door een nieuweling, die er erg veel zin in heeft: Robert-Jan. We hopen, dat hij zich snel thuis voelt in de kring van de reeds meer doorgewinterde Zienderogen-zwoegers.

Wij mochten dezer dagen veel steun ontvangen van de optische sector, maar ook van de u bekende Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS), die dit jaar weer voor 4500 euro aan glazen voor haar rekening wil nemen. Heel veel dank, LSBS. We zijn erg blij met deze toezegging.

En wat verhaalt het maandafschrift? U mag weer over mijn schouders meekijken. Over de periode van 5 maart t/m 1 april brachten 27 zienderogenden, samen met een donatie van de Internationale Christelijke Esperantistenvereniging KELI, 1.280 euro bijeen. Een bedrag van 1.828 euro werd afgeschreven voor glazen (Sri Lanka missie van Eli en Roekie Hossevoort en een prachtige partij leesbrillen.

Wij kregen ook nog enkele hulpverzoeken binnen, met name uit Bulgarije, Marokko en Kenya. Er is veel vraag naar brailleschrijfmachines, braillepapier, reglettes (= schrijfborden) en taststokken. Ook onderzoeken we, of we op verzoek van de Invalidenbond in Kaliningrad (Russische Federatie) een soort mobiel Oogzorg-centrum kunnen opzetten. Dat is niet een-twee-drie te regelen natuurlijk…

Zo dank ik alle goede gevers weer hartelijk voor hun krachtige steun in de rug. En ik groet u, met de lente in het vooruitzicht, weer graag met een oprecht TOT ZIENS,

Jacques Tuinder