Met ‘Wilde Ganzen’ op missie naar Moldavië!

Voor mij ligt een publicatie, waarmee ik het 37e jaar van ons actievoeren wil inleiden. Het gaat over de vermijdbare blindheid. Slecht nieuws: “Elke vijf seconden wordt er iemand blind op de wereld!” Goed nieuws: “80% van de blindheid is te voorkomen!” Het is de kortste samenvatting van de boodschap, waarvoor Zienderogen al vanaf 1966 de ogen probeert te openen!

We denken dit jaar terug aan het vele, dat door een klein aantal mensen tot stand is gebracht. Op 16 mei werd de blindenschool met internaat in Batticaloa (Sri Lanka) officieel geopend, dankzij u, dankzij het NCDO, de Wilde Ganzen en de Kringloopwinkel Heemskerk. Plannen worden gemaakt om volgend jaar de projecten in de Jaffna-regio te bezoeken. Daarvoor hebben wij al een opticien gevonden in de persoon van Jan Pluimert. Samen met de u wel bekende Cor Dekker, bestuurslid van Zienderogen, bezoeken we dan de plaatsen Mallakam (Opbouworgaan) en Chunnakam (Blindentehuis).

Intussen werd er hard gewerkt in Plovdiv, waar het Revalidatiecentrum voor Blinden en Slechtzienden een grondige opknapbeurt kreeg. Het mag nu gezien worden! En het stroomt al goed vol met clienten, die er voor een behandeling komen. Enkele oogartsen in die tweede stad van Bulgarije kunnen rekenen op vernieuwing en aanvulling van hun instrumentarium, gesponsord door de Prof.Dr H.J.M. Wevestichting. Ook het meubelstofferingsproject in Plovdiv, in samenwerking met “Sonneheerdt”, begint van de grond te komen.

Ook in Albanië wordt niet stil gezeten. Er is nu een volledig ingericht handenarbeidlocaal gekomen en er worden plannen gesmeed om op het terrein van de Blinden- en Slechtziendenschool in Tirana een revalidatiecentrum te realiseren. Een prestigieus project! Het internaat heeft inmiddels helemaal een facelift gekregen en het schoolgebouw ken je niet meer terug. Van alle kanten worden bezoekers door groen en klimtoestellen begroet. Het is er stukken levendiger en vrolijker geworden! Veel heeft het instituut te danken aan de directrice Marjana, die bij het ministerie nogal wat voor elkaar weet te krijgen. Ik ontmoette haar kort geleden op het ICEVI-Congres, dat in Noordwijkerhout plaats vond (= International Council for the Education of the Visually Impaired). Daarover berichtte ik in vorige maandbrieven.

Momenteel gaat het leeuwendeel van de aandacht uit naar Moldavië, een heel arm land, ingeklemd tussen Oekraine en Roemenië. VISIO is er werkzaam geweest, Sonneheerdt zet er een brailledrukkerij op, terwijl Zienderogen probeert sponsors te vinden voor de operabele oogpatienten en brillen-op-maat maakt voor de slechtzienden. In september was ik er twaalf dagen met twee hardwerkende en toegewijde opticiens. Drie dagen hebben we ook in de Cricova-gevangenis mogen werken, en de Minister van Justitie ziet ons graag terugkomen om alle strafgestichten te bezoeken. Dat gaat volgend jaar in mei gebeuren. Dan voegt zich ook Dr Nico Dekkers, een oogarts met ervaring in tal van landen opgedaan, aan ons team toe.

Nu ik dit schrijf verblijven Hans Baumann en Cor Dekker in Moldavië in verband met de opgezette brailledrukkerij. Cor gaat eens goed kijken naar de toestand van het gebouw, waar de Blindenbond is gevestigd. Ja, het is broodnodig iets aan achterstallig onderhoud te doen. Van zijn aanwezigheid maakt hij gebruik contact te leggen met de genoemde gevangenis, waar het verre van plezierig verblijven is. De bevolking is ondervoed, er heersen tbc en HIV/aids, en er is een groot tekort aan genees- en verbandmiddelen. Er is geen vervoer om ernstig zieke gevangenen snel naar een ziekenhuis te transporteren. In dit ‘Inferno’ – Wie hier binnentreedt laat alle hoop varen (Dante) – zal aan duizend gedetineerden op 25 december een goed verzorgde kerstmaaltijd worden aangeboden. Sponsors ‘buiten onze kring’ helpen ons!

Wilt U onze missie in mei aanstaande steunen, dan graag via giro 40.000 t.n.v. Wilde Ganzen, Hilversum (onder vermelding van “Oog voor Moldavië”). U weet, dat uw gave dan, tot een zeker bedrag, wordt verdubbeld! Vorig jaar maakten 121 mensen hun bijdrage voor Bulgarije via dit gironummer over!

Oprechte dank, goede feestdagen met veel licht en warmte, tot ziens en allerhartelijkst gegroet, ook namens bestuur en echtenote Vera,

Jacques Tuinder