Eindejaarsbrief 2009-2010

Welkom

Deze maand ontvangt u veel brieven van organisaties, die zich inzetten voor Goede Doelen. Zienderogen vormt daarop geen uitzondering. Met een eenvoudig drukwerkje, zoals u gewend bent, kom ik weer bij u binnenvallen. Wel gaan we, dankzij onze gedreven en ijverige ambasssadeur Bram Bol en vele andere toegewijde medewerkers / vrijwilligers v/m, een heel nieuw tijdperk tegemoet. Dit zult u komende jaren ongetwijfeld merken.

Geschokt ben ik elke keer, als ik de reklameboodschap hoor, dat wij 1/5 van ons voedsel weggooien… En Amerikanen doen er nog een schepje boven op! Ik probeer me die bergen voedsel voor te stellen. Als enorme partijen rijstebrei, waar je maar doorheen behoef te kruipen om Luilekkerland te kunnen binnengaan. Want we lezen ook berichten dat één miljard mensen onder ons niet of niet genoeg te eten krijgt. Hun armen zijn kennelijk niet lang genoeg om daarvan een handje rijst of een homp brood te bemachtigen.

Wat leven we in een dwaze wereld! In ‘de ruimte’ kunnen we de grootste afstanden afleggen om steeds maar nieuwe ontdekkingen te doen, maar hoe ontdekken wij een vragend kind en hoe bereiken we een hongerige maag? Dat is een zo ingewikkeld vraagstuk, dat we daarvoor geen oplossing hebben.

Veertig miljoen mensen zijn onnodig blind. D.w.z. drie op de vier blinden zouden kunnen zien als… Zienderogen is net het 44e jaar ingegaan. Ja, en telkens op onze werkplekken zien we tientallen operabele oogpatienten, onlangs nog, in oktober, toen we in de Kaukasus waren. Elke keer, als ik mensen ontmoet in de landen, die ik met goed gemotiveerde en hardwerkende specialisten bezoek, hoor ik ze denken en zeggen, dat ze graag willen zien: “Oh, dokter, al kon ik maar een beetje lezen!”

Bij aankomst op elke locatie wachten tientallen mensen. Vol verwachting en met alle hoop van de wereld klopt dan hun hart, maar we kunnen ze helaas niet allemaal helpen.

2009 was voor Zienderogen een uitgelezen jaar. We hadden vier geslaagde missies. Tweemaal waren onze mensen werkzaam in Roemenië (Tirgu Mures en Suceava). In mei hebben twee teams zich verdienstelijk gemaakt in West-Oekraïne, op uitnodiging van de Henri Nouwenstichting. En diezelfde mensen bereiden nu een nieuwe missie voor, waarin met name een aantal strafgestichten zal worden bezocht (april 2010). De laatste maal- en nog wel met een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken! waren we werkzaam in Noord-Kaukasus, waar we vruchtbaar op een tweetal blinden- en slechtziendenscholen werkten en op een medisch centrum waar masseurs v/m, fysiotherapeuten e.d. worden opgeleid. Verder op een revalidatiecentrum voor mensen met alle mogelijke beperkingen en in een verzorgingstehuis. Veel slechtziende leden van Blindenbonden in diverse steden zagen en hielpen we, voorzover het mogelijk was, aan een bril-op-maat.

Met welke landen hebben wij o.m. banden?

Albanië. Nog steeds doen we pogingen het vervolgonderwijs op de Blindenschool in Tirana goed van de grond te krijgen. Er spelen alle mogelijke verwikkelingen, waarop hier moeilijk greep te krijgen is. Daarbij luisteren de minister van onderwijs en de directeur van de school inmiddels naar een andere naam… We hielpen de braille-unit onlangs aan een A 3 printer en een grote partij papier voor circa 7.000 euro.

Congo. Al enige tijd steunen wij vijf blinde oorlogswezen in het blindeninstituut te Kinshasa: Jonathan Bola Bomongo, Wembadio Dorcas, Motema Esther, Nsita Plamedi en Makola.. Het ligt in de bedoeling de school in het kader van een missie te gaan bezoeken. We corresponderen met een tweetal leerkrachten. Onze mensen zouden kunnen logeren in het klooster van de Redemptoristen, die er vanuit België nog steeds werken. Voor deze kinderen kregen we de projectsubsidie van onze (millennium)gemeente! Waarvoor onze hartelijke dank! We steunen ook twee visueel gehandicapte volwassenen in het oosten van dat land

Eritrea. Wij helpen al enige tijd een blinde vrouw, die kort geleden haar vader verloor. Lemlem heeft nu een kamer in de hoofdstad Asmara en volgt een opleiding, die haar hopelijk in staat stelt in de toekomst werk te vinden, zodat zij in haar eigen onderhoud kan voorzien. Mogelijk gaat Zienderogen er te zijner tijd aan het werk!

Marokko. Imane en Oussama maken het goed en behalen op school mooie resultaten. Zoals vorig jaar kregen we nu ook afschriften van hun schoolrapporten. Telkens vragen ze: “Wanneer komen Tante Vera en Oncle Jacques nu eens op bezoek? “Welnu, in samenwerking met onze marokkaanse vrienden in Alphen aan de Rijn wordt een bezoek voorbereid, maar wel in het kader van een werkmissie natuurlijk! N.B. Er staan opticiens op de wachtlijst!!!

Mauritanië. Vóór mij ligt een in het Frans gestelde uitnodiging van ONG Actions (6.11.2009): ‘Nous avons le plaisir d’inviter en Mauritanië vôtre ONG Stichting Zienderogen…’ Alle medewerking wordt toegezegd! Er hebben zich al 2 teams gevormd; de bedoeling is dat er vier opticiens – en we hopen ook nog een oogarts – de eerste twee weken van maart gehoor zullen geven aan deze uitnodiging. In 2010 komt het accent van ons werk sterk te liggen op landen in Afrika!

Roemenië. Boven reeds onze twee missies aangestipt. En verder: Margriet en Bert houden ons regelmatig op de hoogte wat de blinde tweeling betreft; ze verantwoorden ook uitstekend onze financiele steun. Olga en Crina ontwikkelen zich goed; zij brengen al enige tijd de weekends in het eigen gezin door. Er is een goed contact met de Blindenschool, waar Zienderogen al drie keer slechtziende ogen heeft gemeten. Het Zondagochtendblad in de regio publiceerde een zeer sprekende foto op de vijfde verjaardag van de tweeling!

Russchische Federatie. We hebben een goed kontakt met de blindenbond in Kaliningrad. die ons vraagt een oogarts te zenden voor de behandeling van een groot aantal staarpatienten. We kregen ook een uitnodiging van de blindenschool in Lipetsk: ‘kom ook bij ons met een team werken!!

Sri Lanka. In februari gaat opticien Eli Hossevoort zich weer tien dagen met zijn dochter inzetten in Batticaloa. Ook vanuit de regio Jaffna is weer een uitnodiging onderweg om te komen werken in Chunnakam en Mallakam. Er staan ook voor die missie al mensen klaar!

Tadzjikistan. De Blindenbond “SIGMA” in Dushanbe heeft zich tot de Stichting Wilde Ganzen gewend met een nieuw projekt, het opzetten van een Audio-studio voor gesproken lectuur / schoolboeken. Daar komt heel wat bij kijken. Zienderogen staat positief tegenover deze aanvraag en hoopt dat Wilde Ganzen een financiële bijdrage levert. Het gaat om een bedrag van E. 20.400.-. SIGMA zelf draagt E. 2.400,– bij, UNESCO E.6.000.–; van Wilde Ganzen / Zienderogen wordt E. 12.000.– gevraagd.

Beste zienderogenden, wellicht wilt u weten hoe ons landenlijstje er voor de komende tijd uitziet, wel – in alfabetische volgorde: Congo, Eritrea, Letland, Marokko, Mauritanië, de Russische Federatie, Sri Lanka en Togo… Daar kun je toch mee voor de dag komen?

Graag danken wij alle sponsors. die ons dit jaar hebben bijgestaan, met name de Kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk, ons gemeentebestuur (we ontvingen wel driemaal een mooie subsidie voor onze projecten!) en de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Utrecht. Ook de optische industrie en plaatselijke opticiens hielpen ons krachtig!

U allen dank ik hartelijk voor uw sympathieke reacties en gulle bijdragen. Ik wens u, ook namens Vera, ons bestuur, ambassadeur en alle vrijwilligers goede en gezellige feestdagen en een jaar vol licht en warmte en met de beste vooruitzichten.

Graag tot ziens,

Jacques Tuinder, voorzitter