Jaarverslag 2008

Welkom

In november van het verslagjaar is Zienderogen in 1966 begonnen als Actie E 3,- zijn 42e jaar ingegaan. En een van de 365 dagen werd door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en het Internationaal Agentschap voor Blindheidspreventie IAPB uitgeroepen tot ‘World Sight Day’. Wereldwijd werd aandacht gevraagd voor de problematiek van de zogenaamde vermijdbare of onnodige blind- en slechtziendheid. We hebben het dan over ca 45 miljoen mensen, van wie 80% had kunnen of zou kunnen zien, ware het niet… Een eyeopener?

In het verslagjaar vonden drie missies met opticiens plaats, t.w. in april naar Simferopol (De Krim), in juni naar Bacau (Roemenie) en in november naar Kaliningrad (Rusland). Dankzij de inzet van gedreven vaklui konden honderden arme mensen aan een goede bril geholpen worden. Steeds meer worden strafgestichten, vuilnisbelten en ‘de straat’ de locaties waar wij diegenen kunnen vinden, die voor gevestigde opticiens toch niet interessant zijn. Nog altijd krijgen we veel brilrecepten toegezonden met de vraag: kunnen jullie ons helpen? In Simferopol hadden we contact met een heilssoldaat, die goed kon tolken en ons ook anderszins van dienst was. Omdat hij in Kaliningrad geboren is en die stad goed kent, raadde hij ons aan ook daarheen onze blik te richten. We ontvingen een uitnodiging van de Blindenbond en de Bond die voor de rechtspositie van invaliden in het algemeem opkomt. Onze contactpersoon was een blinde vrouw, met wie Zienderogenvoorzitter reeds jaren in Esperanto en braille correspondeert. Ook in Simferopol en Bacau waren de kontaktpersonen Esperantist, hetgeen de communicatie aanzienlijk vereenvoudigt.

Afgelopen verslagjaar hebben we een aantal blindenscholen van reglettes en prikpennen voorzien, zeer belangrijk voor het schrijf- en leesonderwijs. De blindenschool in Tirana hielpen we bovendien met nieuwe muziekinstrumenten en een grote partij braillepapier. De Doofblindenbond in Bulgarije konden wij van dienst zijn met een complete braille-unit. Een hulpvraag om zo’n unit uit Bacau wordt nog in behandeling genomen.

In verband met de burgeroorlog, die nog steeds in Sri Lanka woedt, is het heel moeilijk kontakt te krijgen met onze beide projecten. Af en toe krijgen we bericht dat de verzonden hulpmiddelen zijn aangekomen.

Al enkele jaren ‘volgen’ wij een groot Romagezin, wonend op een vuilnisbelt in de omgeving van Cluj Napoca. We maakten ons grote zorgen over een blinde tweeling, waarvoor de ouders niet bleken te kunnen zorgen. De meisjes werden ernstig verwaarloosd en konden gelukkig, krachtens een maatregel van de Kinderbescherming, in het gezin van Margriet en Bert Looy worden geplaatst. Deze mensen zetten zich reeds 17 jaar in voor de Roma-zigeuners. Financieel zijn Olga en Crina, die op 27 augustus 2008 vier jaar werden (ze ‘functioneren’ ongeveer op het niveau van tweejarigen!), geheel voor rekening van ‘Zienderogen’.

Ook steunen wij het gezin van onze beide blinde kinderen in Marokko, Imane en Oussama, door de huur voor onze rekening te nemen. Uit de rapporten, die zij toezonden, blijkt dat ze op de blindenschool (op een steenworp afstand van hun huis) heel goed hun best doen. Een in Alphen aan de Rijn wonende Marokkaanse familie bezoekt het gezin Habboudi jaarlijks, bemiddelt en rapporteert. We adopteerden ook een viertal blinde kinderen in Congo, vanwege de burgeroorlog wezen geworden.

Het Optisch Centrum Osman Kazazi, dat we in Albanie hebben opgezet, draait momenteel op een zacht pitje. Helaas hebben Helene en Dick Wesselingh de veelbelovende jonge opticien Arben moeten ontslaan wegens drankmisbruik en onaangepast gedrag. Er is weer een nieuwe kandidaat in opleiding. Momenteel gaat de meeste aandacht uit naar de bouw van het Hospicehuis, mogelijk gemaakt door een vorstelijke subsidie uit Nederland.

Het andere project in dat land, de uitbreiding van de Blindenschool met vervolgonderwijs, verloopt heel moeizaam, ook al omdat er lange tijd een verschil van inzicht / aanpak was tussen de directie van de school en het Ministerie van Onderwijs. Nu Wilde Ganzen een ‘stop’ heeft afgekondigd, wordt ‘alles’ nog meer op de lange baan geschoven. Zonder instemming van NCDO en Wilde Ganzen kan onze Stichting geen contract ondertekenen voor een bedrag van E. 150.000.-.

Goed nieuws is, dat Zienderogen een uitstekend ambassadeur heeft gekregen in de persoon van Bram Bol, zeer bekend en gewaardeerd in de optieksector. Hij heeft ons in september ook op de Optiekbeurs in Gorinchem geintroduceerd, hetgeen tot een groot (materieel) hulpaanbod geleid heeft.

Zienderogen is zeer erkentelijk voor de goede gaven van een 500 trouwe begunstigers v/m. Goede sponsors in het verslagjaar waren de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden, de Kringloopwinkel Heemskerk en de Gemeente Heemskerk.

DARK AND LIGHT, onze grote broer, met wie we zusterlijk op de Optiekbeurs stonden, liet op de World Sight Day weten, dat er ‘flinke vooruitgang’ is geboekt, maar dat er jaarlijks toch meer mensen (onnodig) blind worden dan van blindheid genezen. Overigens de meeste blindheid kan worden voorkomen! Zienderogen moet er nog veel gebeuren.

Of we nog plannen voor de toekomst hebben? Er volgen in het komende jaar missies naar Roemenie en naar Oekraine (in een samenwerkingsverband met de Henri Nouwen stichting) en mogelijk naar Rusland.

Jacques Tuinder