Eindejaarsbrief 2006-2007

Welkom

Na meer dan 40 jaar actie voeren zal het stilzitten mij niet zo gemakkelijk meer afgaan. Over het afgelopen jaar kan dus wel weer een en ander worden gerapporteerd!

Albanië
Veel aandacht ging uit naar het land, dat we ‘het Armenhuis van Europa’ noemen. Voor onze inzet werden we onderscheiden door de president met een gouden medaille en een oorkonde. De directrice van de blinden- en slechtziendenschool vroeg ons mee te helpen aan een plan, dat de uitbreiding van de school met zes klas-lokalen beoogt. Voor de leerlingen zou het een zegen zijn, als ze nog een aantal jaren konden blijven voor vervolgonderwijs, dat met name aansluit op universiteit en conser-vatorium. Het gaat om een bedrag van 145.000 euro. “Zienderogen” heeft besloten zich hiervoor sterk te maken. Er is een beroep gedaan op ‘Wilde Ganzen’. We hielpen ook met p.c.’s, braillepapier, muziek- instrumenten en geleidestokken. Veel hulp ging uit naar ons Optisch Centrum ‘Osman Kazazi’ in Barbullush. Er kwam een koninklijke gift binnen, die het mogelijk maakte een flinke generator te kopen, want grote delen van de winter zit Albanië zonder stroom! Omdat de inslijpmachine het begaf, moesten we een forse uit-gave doen van bijna negenduizend euro. In verband met de corruptie tijdens de burgemeestersverkiezing heeft er zich in de woonplaats van Helene en Dick Wesselingh heel wat afgespeeld! Maandenlang is het er onrustig geweest en waren mobiele eenheden overal zichtbaar aanwezig. Anarchie en chaos lijken er onuitroeibaar!

Bulgarije 
Eind juni waren we, ondergebracht in de blindenschool, werkzaam in Varna. We konden er weer honderden mensen aan een bril helpen. Een onderwijsspecialist die de gemeente Dordrecht vertegenwoordigde, maakte deel uit van ons team. Wij hebben ook enkele Bulgaren met een krappe beurs in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan het Internationaal Kongres voor Blinde Esperantisten, dat in de omgeving van Varna werd georganiseerd.

Marokko 
Wij steunden het gezin Habboudi in Oujda, met name de blinde kinderen Imane en Oussama. Zij zijn erg blij met de plek op de blindenschool en maken goede vorderingen. Veel steun ervaren we van een Marokkaanse familie in Alphen a/d Rijn.

Roemenië
Hier vonden in maart en april twee missies plaats. In het totaal waren er zes opticiens werkzaam in Baia Mare, Cluj-Napoca en Constanta. Er werd weer gewerkt in gevangenissen en op vuilnisbelten, maar nieuw was de uitnodiging van de Raad voor de Kinderbescherming om ons te ontfermen over honderden slechtziende kinderen. We bezochten het Roma-gezin met twee blind geboren kinderen, dat wij al enkele jaren, via een organisatie ter plaatse, financieel steunen. Vermeld dient te worden dat er nog uitnodigingen liggen uit Bacau en Sibiu!

Tadzjikistan
Reeds lang hebben wij een band met dit land, dat er economisch gezien slecht aan toe is. Vooral mensen met een handicap hebben het er erg zwaar. Onze aandacht gaat uit naar het blindenonderwijs. Twee opticiens hebben het land in juli bezocht om na te gaan, of het haalbaar is een Oogmeetkundig Centrum op te zetten onder het dak van de Oogkliniek in Dushanbe. Ook naar betere huisvesting wordt gekeken in het gebied dat het zwaarst door de burgeroorlog werd getroffen. In september volgden op ons verzoek twee oogartsen van de Prof.Dr H.J.M. Wevestichting om collega’s bij te scholen en van moderne oogheelkundige instrumenten te voorzien.

En verder
Regelmatig komen er brilrecepten uit alle delen van de wereld binnen. We danken de aardige opticiens die ons in deze ter wille zijn! Het afgelopen jaar hebben we een hoog bedrag aan verzendkosten betaald, daar er ten gevolge van vier missies veel 20 kilogram pakketten met brillen, instrumenten, leermiddelen, e.d. moesten worden opgestuurd. Tal van voor ons waardevolle hulpgoederen mochten wij van de Kringloopwinkel Heemskerk en diverse organisaties en bedrijven, met name vanuit de optische sector, ontvangen. Op 2 april 2007 werden de boeken door mensen uit de kring van sponsoren nagezien. Namens onze gemeente was Jaap Pilanen daartoe bereid. Graag betuigt het bestuur van de Stichting Zienderogen zijn oprechte erkentelijkheid aan de KGIJ voor de jaarlijkse kerkcollecte en diverse bijdragen van leden.

Jacques Tuinder