Eindejaarsbrief 2004-2005

Welkom

ten behoeve van de Oecumenische Basisgemeente K.G.IJ.

In november 2006 zal de initiatiefnemer van Zienderogen even, zeer kort maar, stil staan bij het feit, dat hij veertig jaar geleden de esperantisten – gebruikers van de Taal van de Hoop, gemaakt door de poolse oogarts Dr L.L. Zamenhof – opriep de strijd aan te binden tegen de onnodige blind- en slechtziendheid. De boodschap was toen: drie op de vier blinden hoeven niet visueel gehandicapt te zijn. Maar die boodschap is onverkort onveranderd gebleven; alleen het aantal mensen, dat ’s morgens ‘vermijdbaar’ de zon niet ziet opkomen is verdrievoudigd.

Tijdens het KGIJ-verslagjaar vonden er drie missies plaats, te weten naar Roemenië (maart), Tadzjikistan (mei) en Albanië (juni). Het is verheugend, dat er steeds weer vrijwilligers zijn, die een deel van hun vakantie niet naar Drente of de Canarische Eilanden uitwijken, maar de witte jas aantrekken om de allerarmsten aan een lees- of receptbril te helpen. Ook al worden we steeds uitgenodigd en opgevangen door plaatselijke blindenbonden, het hoofdaccent van onze werkzaamheden komt in toenemende mate op oogmetingen in strafgestichten te liggen.

Met grote regelmaat bereiken ons brilrecepten uit Midden- en Oost-Europa en diverse Afrikaanse landen. Het behoeft geen betoog, dat een bril voor mensen die met enkele euro’s per maand moeten zien te leven onbetaalbaar is. Daarbij gaat het vaak om glazen met hoge sterkten, die dubbelhard nodig maar juist extra duur zijn. De Optische Industrie en veel opticiens in de regio zijn we warme dank verschuldigd voor alle medewerking die wij krijgen!

We zullen ons de komende tijd sterk maken voor de tweede blindenschool-in-wording in Tadzjikistan, het armste land dat Zienderogen ‘in portefeuille’ heeft. Waar geen geantegreerd onderwijs mogelijk is, zijn visueel gehandicapte kinderen voor de volle honderd procent aangewezen op blindenonderwijs. Mede dankzij subsidies van de gemeente Heemskerk en de Kringloopwinkel alsook een aantal gulle donaties willen wij de school helpen aan leermiddelen, taststokken en muziekinstrumenten, maar ook aan

een minibusje, zodat de verderaf wonende kinderen dagelijks gehaald en gebracht kunnen worden. Gedacht wordt ook aan deskundigheidsbevordering voor oogspecialisten en vernieuwing/aanvulling van hun instrumentarium. Helaas zien we al te vaak de resultaten van ‘brokkenmakende’ oogartsen. Revalidatie en bevordering van werkgelegenheid zijn ook zaken, die zeer dringend om aandacht vragen. Ook het hoofd van de oogkliniek in Dushanbe kwam met een indrukwekkend verlanglijstje…

In Albanië hebben we ons dertien jaar ingezet voor de blinden- en slechtziendenschool. Dat leverde onze Stichting een gouden medaille op, op 21 juni in Tirana uitgereikt door de minister van onderwijs. Bij die gelegenheid was ook Lili Berisha, de first lady, aanwezig! De nieuwe directrice, die we eerder hadden leren kennen als lerares op de aangrenzende dovenschool (Reihan Shkreta), droomt van een extra verdieping met zes leslokalen om voortgezet onderwijs mogelijk te maken. Plannen daartoe worden bestudeerd.

Wij hebben met eigen ogen kunnen zien, dat het twee jaar geleden door Hcläne en Dick Wesselingh opgezette Optisch Centrum in Barbullush (nabij de stad Shkodra) goed loopt. Onlangs gaf een 25-jarige inslijpmachine de geest en moest vervangen worden omdat er geen onderdelen meer geleverd kunnen worden. Strop 7500 euro. Via een koninklijke donatie van een oogarts kan er een flinke generator komen, zodat er ook in de wintermaanden (als er meestal geen stroom is) kan worden doorgewerkt. Zienderogen bevoorraadt het Centrum regelmatig met gereedschap, monturen en glazen, vooral receptglazen op bestelling.

De bedoeling is binnenkort een bezoek te brengen aan onze geadopteerde kinderen in Oujda. Imane en Oussama zijn beiden blind geboren en doen het erg goed op de blindenschool. Ze vragen ons regelmatig: “Wanneer komen tante Vera en uncle Jacques ons nu eens bezoeken?” We maken er natuurlijk wel een echte ‘missie’ van!

Er kwamen verzoeken om blindenscholen in Congo, Georgië, Ghana en Indonesië te steunen; we hebben dus nog werkgelegenheid genoeg ‘in de ijskast’! De Blindenbond in Baia Mara hoopt ook, dat wij in deze grote stad van Roemenië met oogartsen en opticiens komen werken. In de afgelopen maanden hielpen we twee organisaties in Bulgarije en een in Moldavië aan een braille-computer met printer. Een getalenteerde bijna blinde jongen in Albanie (pas 14 jaar maar lijdende aan een lang slepende vorm van macula degeneratie) maakten we blij met een beeldschermloep. Hij wil net als zijn vader beeldhouwer worden… Met mijn contactpersoon in Albanië, Bardhyl Selimi, zocht ik hem op 22 juni op. Hij wil in de toekomst graag aan de kunstacademie gaan studeren! We zullen hem ook aan een braillecomputer helpen, want op ons advies is hij begonnen met het leren van blindenschrift.

Onvoorstelbaar groot, echt wereldwijd, is de vraag naar voor blinden bruikbare computers en andere moderne hulpmiddelen, vooral voor studenten erg belangrijk. Wij hebben inmiddels al heel wat van dit soort zaken verzonden naar tal van landen!

Dankbaar is het bestuur van de Stichting Zienderogen, waarvan Daan Simoons penningmeester en Cor Dekker secretaris is, voor alle steun ook van de kant van de Kritische Gemeente IJmond ondervonden (kerkkollekte en individuele donaties).

Heemskerk, 24 januari 2005.

Jacques Tuinder, voorzitter Stichting Zienderogen