Eindejaarsbrief 1993-1994

Welkom

Één van de grote problemen, waarmee onze wereld te kampen heeft, is dat van de zo genaamde ‘onnodige blindheid’. We realiseren het ons veel te weinig, dat er miljoenen en miljoenen mensen onder ons leven, die om een heel bijzondere reden nooit de zon zien opkomen. Wat kan die reden dan wel zijn? Heel simpel: er is geen oogarts voorhanden om hun ogen te openen! Daarom zetten vele personen, groepen en organisaties zich in om iets aan die oogheelkundige nood te doen.

Vandaag mag ik u de Aktie “Zienderogen” voorstellen, een internationale solidariteitsgroep met onder meer de Esperantobeweging als achterban (Dr L.L. Zamenhof was taalkundige én oogarts!). Doel van de aktiegroep is oogartsen en opticiens in het veld in het werk te stellen hun taak zo efficient mogelijk te verrichten. We zijn dus – om zo te zeggen – veel blijer met instrumenten, monturen, glas en dergelijke dan met geld, alhoewel we daarmee natuurlijk ook veel kunnen aanschaffen.

Kort geleden zijn we in kontakt gekomen met een stad in Albanië, Darres, waar zo’n vijftig blinden van een heel klein uitkerinkje (net genoeg om brood te kopen) moeten rondkomen. Huisvesting, kleding, voeding, alles is even mensonwaardig! We hebben het op ons genomen een beetje licht te laten schijnen in het duistere bestaan van deze gehandikapten. De Stichting ‘Zending zonder Grenzen’ zorgt voor kleding en voedselpakketten, terwijl Zienderogen deze mensen voorziet van stokken, braille-schrijfmachines, bandrecorders, papier, enz.

Een tweede projekt betreft “SIGNUM VITAE” in Addis Abeba, een oogkliniek/brillenwerkplaats, die bijna geheel door medewerk(st)ers in rolstoelen en op krukken wordt draaiende gehouden (idee: de lamme helpt de blinde!). Het is een zwitsers-kerkelijk partikulier initiatief. Twee oogartsen werden door Nederland ‘geleverd’. Ruim twee jaar geleden werd het werk van vijftien jaar in korte tijd tot de grond toe afgebroken, toen een bende van ongeveer 400 dronken soldaten, gewapend met geweren en stokken, alles plunderde en kort en klein sloeg. Aan de wederopbouw droeg ook Zienderogen bij, die onlangs nog een grote hoeveelheid optisch glas en medikamenten stuurde.

Hoofdzaak wordt steeds meer: preventie. Daartoe adopteert de aktie jaarlijks 25.000 met blindheid bedreigde kinderen in Vietnam, die van Vitamine A worden voorzien (samenwerkingsverband met het Medisch Comité Nederland-Vietnam).

Wij zijn uw gemeente zeer erkentelijk voor de vorstelijke adventskollektie, die maar liefst 250 gulden opbracht. U kunt ervan verzekerd zijn, dat dit bedrag een goede bestemming zal krijgen. Zo helpen we ook een nederlandse oogarts, werkzaam in Nicaragua (zonden onlangs instrumenten voor 10.000 gulden!). Dat we door de wereld mogen blijven trekken met een ononderbroken adventsverlangen, in de verwachting Hem te ontmoeten, die Zijn oog op ons gericht houdt en ons zal zeggen: “Ik was blind en jij hebt me het licht in de ogen gegund!”

Ik dank uw voorganger Gerrit Berveling, die het initiatief nam, en u allen voor uw inzet en wens u een hoopontvangende en hoopgevende kijk op 1994!

Jacques Tuinder