Brillenaktie ODÉ

Stichting Zienderogen zet zich mondiaal in om hulp te bieden aan de allerarmste blinden en slechtzienden. Dit doen zij door het uitzenden van missies naar landen als Oekraïne, Roemenië, Albanië, Congo etc. Door de belangenloze inzet van opticiens en optometristen is de Stichting in staat om onder meer de volgende doelen te behalen: slechtzienden voorzien van optische hulpmiddelen, bestrijden van onnodige blindheid, relevante organisaties voorzien van refractieapparatuur, verrichten van oogmetingen tijdens speciale missies, bevorderen van blindenonderwijs en het verbeteren van deplorabele woonomstandigheden van blinden en slechtzienden.

Wij, als team van Odé, vinden ondernemen ontzettend leuk maar nog leuker vinden we het om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daarom zijn we gaan praten met Bram Bol, bevlogen ambassadeur van de Stichting Zienderogen, om te kijken waarmee wij de Stichting kunnen helpen.

U kunt meehelpen en wij betalen u daarvoor!

De Stichting Zienderogen kan heel, heel veel brillen gebruiken en die gaan wij met uw hulp inzamelen.
Voor elk montuur dat u tijdens de komende Centrop Sales en de Nederlandse Optiekbeurs bij ons koopt mag u een ‘afgeschreven’ montuur inleveren waarvoor wij u € 5,= (als korting op de inkooporder) geven.
Deze monturen worden kosteloos ter beschikking gesteld aan de Stichting Zienderogen.

– Wilt nog meer monturen inleveren, dat mag natuurlijk altijd! Graag zelfs!
– De Stichting treft u tijdens de Centrop Sales aan bij ons in de stand.
– Hoe meer monturen we ophalen hoe meer mensen we weer kunnen laten zien. En dat is hard nodig!

Opticiens en optometristen zetten zich belangeloos in

Al menig opticien en/of optometrist heeft zich belangeloos ingezet voor de Stichting en zijn mee geweest op missies naar de armste gebieden ter wereld. Zij hebben hun winkel achtergelaten en zijn mensen gaan helpen die het vele malen minder hebben dan wij.

Dagenlang hebben zij onvermoeibaar oogmetingen verricht. Zwaar en emotioneel werk door alle armoe en ellende die zij te zien kregen. Zij hebben echter velen weer zicht en hoop gegeven.

Bent u ook bereid om uw tijd en energie in dit schitterende project te steken? We bieden een ervaren optometrist de gelegenheid mee te gaan op één van de missies van de Stichting Zienderogen.

Odé betaalt uw vliegticket!

Meld u aan via: info@ode-frames.nl o.v.v. missie Stichting Zienderogen. Uit de aanmeldingen zal door iemand van de Stichting de deelnemer aan de missie worden getrokken.

Tevens zullen wij in de loop van dit jaar twee studenten Optometrie sponsoren op een van de missies zodat zij daar ervaring op kunnen doen en dit kunnen gebruiken bij hun studie. Contacten met de opleiding zijn inmiddels gelegd. We houden u op de hoogte.