Brief van Association Nationale des Aveugles de Mauritania

A N A M (Association Nationale des Aveugles de Mauritanie)

Nouakchott, 25 juli 2010

Aan het bestuur van de Stichting Zienderogen,

Betreft: de aanbieding van een voorstel om te komen tot de bouw van een experimenteel centrum voor de opleiding van jonge blinde mensen.

Geachte heer Tuinder,

Uit onderzoek naar de situatie van bijziende mensen blijkt al geruime tijd dat de problemen en behoeften van jonge blinden niet worden opgenomen in het beleid en de programmas, met name onderwijs, opleiding en integratie, alhoewel dat, zowel nationaal als internationaal, wordt gezien als een erkend recht voor mensen met een handicap. De situatie komt neer op de moeilijke toegang van jonge blinde mensen tot onderwijs en opleiding, aangepast aan hun behoeften.

Ondanks de oprichting van een school voor jonge blinden door de staat, die inmiddels een twintigtal jonge leerlingen heeft opgeleid om aan de gesignaleerde moeilijkheden enigszins tegemoet te komen, blijft het probleem zelf onveranderd bestaan, vooral omdat deze school een zwakke capaciteit en geen specialisten heeft, en niet over voldoende didactische hulpmiddelen beschikt.

Kort samengevat mist deze school de mogelijkheid normaal onderwijs te bieden, dat is afgestemd op blinde kinderen. Dit is dan ook de reden waarom jonge blinden verstoken zijn gebleven van enige hoop op sociale integratie. Dat betekent een grote belasting voor hun families, maar die er ook toe leidt dat kinderen worden gedwongen te bedelen om te overleven en zo hun leefomstandigheden licht te verbeteren.

Gezien deze kritieke en urgente situatie heeft ANAM geen andere keuze dan te starten met een sterke en relevante campagne, die via onderwijs en opleiding jonge blinde mensen de waardigheid en de kans wil geven op zekere dag te integreren in het maatschappelijk leven van alledag, niet in de laatste plaats om niet meer te hoeven bedelen en te leven aan de onderkant van de samenleving.

Om dit doel te bereiken zendt ANAM u hierbij een voorstel voor de bouw van een experimenteel trainingscentrum voor jonge blinden in Nouakchott. Dat moge u het gevoel geven dat het belangrijk is hier een bijdrage te leveren. Maak het ons mogelijk een paar duizend jonge mensen met een visuele handicap een kans te bieden te worden opgeleid en zo volwaardige burgers te worden.

In afwachting van uw vriendelijke reactie, tekent met beste groeten,

Mohamed Salem Ould Bouh, voorzitter van A N A M.