Bestuursmededeling

Beste Zienderogenden,

“Als jij de enige op de wereld bent met een kaars in je hand, is er licht in de wereld!”

Het bestuur van Stichting Zienderogen maakt bekend dat in de nacht van 18 juni Jacques Tuinder, voorzitter van Stichting Zienderogen, op 78-jarige leeftijd plotseling is overleden.

Het bestuur wenst Vera, kinderen en familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit enorme verlies.

Namens het bestuur,

George de Jong