Zienderogen maakt plannen in… China!

In elk deel van de wereld hebben mensen problemen met hun ogen. Met name ouderen kunnen gebaat zijn bij een goede bril of oogonderzoek naar verschillende voorkomende oogziektes. Ook de ouderen en jongeren in Golog lijden en ondergaan problemen door slecht zicht. Zonder oogarts of andere specialist in de buurt zit er niks anders op dan de situatie te accepteren. Een direct gevolg hiervan is dat veel mensen blind zijn geworden of een beperkt zichtveld over hebben.

Vorig jaar is voor een korte periode een optometrist in de regio geweest. Meer dan 3000 mensen reageerde op deze onverwachte mogelijkheid. Helaas moesten velen weer zonder bril of diagnose naar huis. Er waren te veel mensen voor deze ene optometrist. De noodzaak voor medische experts zoals oogartsen/optometristen is erg groot en kan de levens omstandigheden van de mensen gigantisch verbeteren. Toen wij hoorde over de noodzaak van dit soort specialisten werd het beschikbaar stellen van deze hulp één van de toekomst doelen van onze organisatie.

Nog geen twee maanden geleden deed zich een mogelijkheid voor toen we benaderd werden door Elly de Bruin. Elly heeft de Golog Support Foundation al vele malen op zeer genereuze wijze geholpen. Een kennis van haar is optometrist en verbonden met de stichting Zienderogen, verantwoordelijk voor een wereldwijde missie tegen blindheid. Tot onze verassing stemde de stichting Zienderogen in om samen met ons een missie naar Golog te organiseren. Op dit moment zijn we een missie van 2,5 week aan het organiseren voor eind Juli. Een team van 4 optometristen zullen naar ons gezondheidscentrum in Golog reizen om daar hun experise inzetten om de lokale bevolking te voorzien van proffesioneel onderzoek naar oogproblemen en ziektes. Het doel is om 1600 mensen te voorzien van een bril of diagnose en doorverwijzing naar een oogarts (in Xining) mocht dat noodzakelijk zijn.

De stichting Zienderogen doneert alle brillen, de vliegtickets en de benodigde visums. Ook zullen zij een team van 4 optometristen samenstellen om het geweldige en noodzakelijke werk te gaan verrichten. Wij zijn verantwoordelijk voor het organiseren van een uitnodiging vanuit het gezondheidscentrum in Golog, de vertalers, onderdak en de lokale reiskosten zodat het team op de juiste plaatsen kan komen.

Wij zijn erg blij en dankbaar voor de mogelijk om deze missie te organiseren. Met name omdat het zoveel voordeel kan leveren voor oudere en andere hulpbehoevenden in de Golog regio. Wil jij ook graag betrokken zijn bij deze missie. Dan vragen wij je vriendelijk om een kleine donatie over te maken om ons te ondersteunen in de te maken kosten.

Voor informatie over de Golog Support Foundation: Klik hier.