Zienderogen in de Media – Zienderogen steekt licht op in Roemenië

De Kennemer Regio Beverwijk – Heemskerk, 9 juli 2008

HEEMSKERK – De in Heemskerk gevestigde Stichting Zienderogen bracht – met een subsidie van de gemeente – van 14 – 28 juni voor de zesde maal een werkbezoek aan Roemenië, en wel aan een van de armste districten in Roemenië. Het werd de zwaarste missie uit de bijna 42-jarige bestaansgeschiedenis van de stichting.

Op weg naar hun bestemming bezochten de teamleden de blinde tweelingmeisjes Crina en Olga, die in augustus vier jaar worden. Deze, door hun ouders verstoten en sterk ondervoede, kinderen gaan langzaam vooruit sinds ze in maart liefdevol in een pleeggezin zijn opgenomen. Financiële adoptie is door sponsors van de stichting mogelijk gemaakt.

Uitgenodigd door de Blinden- en Slechtziendenbond in Bacau deden de opticiens George de Jong en John Moen, die zich reeds voor de vierde keer voor dit doel inzetten, in nog geen tien dagen ongeveer 1000 oogmetingen. Een record aantal consultaties (135) werd gevestigd in de gevangenis van Bacau, waar bijna duizend gedetineerden hun straf uitzitten.

Bril-op-maat
Honderden arme mensen, onder wie bewoners van verzorgingstehuizen en Roma-zigeuners, konden aan een bril-op-maat worden geholpen. Een bril of een oogoperatie is voor hen onbetaalbaar. Er is ook een grote vraag naar loepen, lees- en zonnebrillen.

Jacques Tuinder, voorzitter van Stichting Zienderogen, die met elf dankbrieven op zak naar huis terugkeerde, kreeg ook een ‘verlanglijstje’ mee van Vasile Diaconu, bestuursvoorzitter van de Blindenbond. Daarin wordt gevraagd om onder andere braille schrijfmachines, braillepapier, schrijfborden en prikpennen, computers en een braille-unit. “Talloze mensen met een visuele handicap zitten thuis omdat er geen werk is en sociale werkplaatsen ontbreken. Gehandicapten hebben het er uiterst beroerd, want de uitkeringen zijn minimaal, goede voorzieningen nauwelijks aanwezig en de prijzen stijgen alleen maar”, aldus Diaconu.

Meer informatie, Stichting Zienderogen, tel. 231941, ING 10.20.100 of zie www. stichtingzienderogen.nl

Bron: De Kennemer Regio Beverwijk – Heemskerk, 9 juli 2008