Zienderogen in de Media – Heiloo online

Het afgelopen kwartaal heeft de stichting Keer op Keer, kringloop voor het goede doel, dankzij heel veel steun van de lokale bevolking weer geld weg kunnen geven. Dit keer zijn onderstaande projecten financieel gesteund:

Stichting Zienderogen in Heemskerk kreeg 3.000 euro. Deze stichting is sinds 1966 bezig om mensen met een visuele handicap in de allerarmste landen te helpen. Ze zijn in 23 landen actief en helpen voornamelijk met oogoperaties, oogmetingen, blinden onderwijs, braille-units, optische centra, revalidatie, het verstrekken van instrumenten en leermiddelen.

Platform Heiloo Wereldwijd kreeg ook 3.000 euro en zal dit bedrag besteden aan het project ‘cursus textiele vaardigheden’ voor 180 vrouwen in het meest arme gedeelte van |India, Sangli- regio, Maharashta. Het is de bedoeling dat deze vrouwen kleding leren maken voor zichzelf en hun omgeving en eventueel andere producten, die ook in b.v. Wereldwinkels kunnen worden verkocht. Zo helpt het Platform om deze vrouwen in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Stichting de Vuurtoren uit Laren kreeg 3.000 euro voor de financiële ondersteuning aan kinderhuis The Lighthouse in Cape Coast, een grote stad in Ghana. In dit kinderhuis wonen ongeveer 30 weeskinderen en kinderen van arme komaf die zonder hulp geen toekomst hebben. Een jong Canadees echtpaar heeft dit kinderhuis 4 jaar geleden opgericht en zorgt er – in samenwerking met de lokale bevolking – voor dat voorzien wordt in de meest essentiële levensbehoeften van de kinderen. Naast het bieden van een thuis met warmte en aandacht voor ieder kind, goede maaltijden en schoon drinkwater, wordt veel belang gehecht aan goed onderwijs. Dit geeft de kinderen de juiste basis om later meer kans te hebben op het vinden van werk.

Stiching Motherhood te Andijk kreeg ook 3.000 euro voor transport van een koelcel en voedsel- en schoolpakketten naar Sebrenica. Srebrenica en omgeving zijn verwoest tijdens de oorlog in Bosnië en duizenden mensen zijn omgekomen. Duizenden vrouwen en kinderen hebben het gebied verlaten en zitten na jaren verdriet en een hard bestaan nog steeds in de vluchtelingenkampen. Opnieuw beginnen in een ‘nieuw’ oud bestaan is zo goed als onmogelijk want de ‘daders’ wonen daar waar zij woonden. Zij hebben nog steeds onze steun nodig om normaal te kunnen functioneren. Het transport was voor hen belangrijke ondersteuning.

Verder zijn er ook een paar kleinere doelen gesteund te weten:
– 500 euro voor de Scouting Victorie om hen te helpen met het bouwen van de sleepboot
– 500 euro Maurice en Corinne van Hout voor een aangepaste bus, zodat ze hun activiteiten op het gebied van vrijwilligerswerk en gehandicaptensport kunnen voort zetten.
– 500 euro voor de stichting Help Sterre. Het gaat hier om zuurstoftherapie voor een 10 maanden oude spastische peuter.
– 500 euro voor de familie Stam die al fietsend door Vietnam gehandicapten van een rolstoel voorzien.
Er is dus in totaal 15.000 euro uitgereikt.

Bron: Heiloo online, april 2006