Zienderogen in de Media: Geslaagd brillenproject op Witsanti en Kabenda dorp

Stichting Witsantie Educatief Centrum (S.W.E.C) heeft in samenwerking met Stichting Zienderogen uit Nederland onder toezicht van mevrouw Jill Willemsberg, brillen kunnen verstrekken aan de bewoners van Witsanti en Kabenda dorp. Het gaat om 107 personen van Witsanti en 48 van Kabenda dorp. De Stichting Witsanti is niet alleen educatief bezig, ook aan de gezondheid wordt de nodige aandacht geschonken. De bedoeling van deze misie is om de mensen die het niet kunnen permitteren van een bril te voorzien. Bij de start van dit project hadden wij gedacht dat het alleen maar om senioren burgers zou gaan. Het is naderhand een heel geslaagd projekt geworden omdat velen zijn geholpen aan een bril, zegt Bryan Swedo, voorzitter van Stichting Witsantie Educatief Centrum. Als er een beroep op hen wordt gedaan komen ze zeker weer in Suriname. Ze hebben voorheen een paar dorpen al geholpen zoals Moengo en enkele omliggende dorpen. Zij hebben in totaal al ruim 500 brillen kunnen verstrekken. De belanghebbenden zijn de initiatiefnemers van dit projet zeer erkentelijk en ook heel erg dankbaar.

Bron: Dagblad Suriname, 15 augustus 2014