Zienderogen in de Media – Genemuidenonline.nl

GENEMUIDEN – Op donderdag 14 juni  werd de traditionele haringparty, georganiseerd door de  Rotaryclub Zwartewatersteden in samenwerking met de Businessclub De Wetering van Sportclub Genemuiden gehouden. Sportclub Genemuiden had haar clubhuis belangeloos ter beschikking gesteld, waarin ruim 100 genodigden acte de presence gaven.Zij konden vanaf binnenkomst genieten van haring, vergezeld van korenwijn, terwijl men later werd onthaald op een voortreffelijk buffet, bekostigd door een aantal sponsoren.

Na opening door voorzitter Truus Buter van Rotary, een korte inleiding door Geert Doosje, waarin de genomineerde goede doelen ZAVA (een actiegroep die gelden verzameld voor het KWF) en  Zienderogen  (een stichting, die slechtzienden in ontwikkelingslanden van hulpmiddelen en opleidingen voorziet) werden toegelicht en een inspirerend woord door burgemeester Eddy Bilder van Zwartewaterland, werd een humoristische maar ook zingevende inleiding verzorgd door een mysterie guest in de persoon van Driek de Goede, in het dagelijks leven accountant, die zijn betoog opbouwde vanuit het thema “BalAns” waarin hij een aantal levenswijsheden en een enkele cliché te berde bracht, waar de aanwezigen met de nodige hilariteit werden vermaakt. Aansluitend kwam veilingmeester van de avond, Paul ter Wal in zijn rol, om de nodige middelen, wat immers de doelstelling was, te verwerven. Nadat de biedingen wat stroef op gang waren gekomen, werd voor de haringen, via het systeem van Amerikaanse veiling” toch een respectabel bedrag genoteerd van bijna € 6000. Het laatste bod kwam van de hand van Edith Doosje, die het begeerde vaatje, beschikbaar gesteld door de Urker Vishandel uit Zwartsluis, in ontvangst mocht nemen, maar meteen als geschenk voor de bewoners van verzorgings- en verpleeghuis De Meente doorsluisde naar Herman van Amerongen, locatieleider van De Meente. Staande de bijeenkomst werd door Beerens Ballooning een ballonvaart voor 10 personen ter beschikking gesteld, die eveneens geveild mocht worden. De werd verworven door Gert Jan Vinke, waardoor de totale opbrengst van de avond opliep tot € 7600!! Een zeer verdienstelijk resultaat.

Bron: genemuidenactueel.nl, 15 juni 2012

[dcwsb inline=”true”]