Zienderogen in de Media: Drukke zomer voor Zienderogen

De helft van 2014 zit er alweer op en de stichting heeft de missie van Thailand en Guinee Conakry er op zitten en Robert Bos is twee maal in Guinee geweest en heeft daar de optiek winkel opgestart en deze kan nu zelfstandig ogen op meten en brillen maken. Het voorbereidende werk was gedaan door Robert Jan Korteland, Robert Bos en Matthijs Buurs.

Voor het najaar is stichting Zienderogen druk met de volgende missies: Er gaat een missie naar Roemenië om daar kinderogen op te meten. Deze missie wordt uitgevoerd door onze secretaris Jeroen Mulder en Lisette Altena. Beiden zijn docenten op de Hogeschool van Utrecht. In 2005 was Jeroen daar voor het eerst en werd hij besmet met het Zienderogen virus. Dit kindertehuis is opgezet door de voor Zienderogen bekende Stichting Breath Care for Kids.

In september is er een missie op uitnodiging van Livada om 700 weeskinderen te meten en brillen te verstrekken. Daarna gaat een groep naar Oeganda op uitnodiging van Children’s welfare Mission. Deze wordt uitgevoerd door de Hans en Maria van Rijswijk en Samantha Trumpie.

Met deze missies erbij brengt het totaal aantal missies in 2014 op 7! Natuurlijk zullen ze van alle missies een verslag maken en publiceren op de website.

Bron: www.eyeline-magazine.nl, 3 september 2014