Zienderogen in de Media – Bestuurscolumn Visus

Professie, hobby of missie?

  Robert-Jan Korteland, bestuurslid OVN (Optometristen Vereniging Nederland)

Optometrie is een veelzijdig beroep. Eigenlijk hoef je je geen moment te vervelen en is geen dag hetzelfde. Toch is uitdaging in je werk iets wat je zelf moet creëren. Om die uitdaging te behouden en dagelijks betrokken te blijven in het werkveld van de oogzorg, heb ik de keuze gemaakt mijn vak op te splitsen in drie disciplines: Commercie, Beleid en Oogzorg.

Voordat ik besloot de deeltijd opleiding optometrie te gaan volgen, heb ik de ambachtsopleiding optiek gedaan. Mijn affectie met brillen en contactlenzen bleef ook nadat ik als optometrist was afgestudeerd groot, dus werken in de particuliere eerste lijn was een logische keuze. De eerste lijn is voor mij de ideale plek om de meer commercieel ingestelde optiek te combineren met de oogzorg die de optometrist kan bieden. Want zoals de titel van de OVN-folder luidt: de optometrist kijkt verder.

Door de jaren heen is optometrie steeds meer een begrip geworden, maar een  bekend beroep is het nog steeds niet onder de Nederlanders. Daarom vind ik het zo waardevol om mij in te zetten voor PR & Voorlichting bij de OVN. Sinds december 2011 ben ik bestuurslid van de OVN en beheer ik de portefeuille PR & Voorlichting. Begin 2012 zijn nieuwe commissies gevormd. Een groep enthousiaste eerste- en tweedelijns professionals zet zich sindsdien in om ons vak nog beter te profileren en op de kaart te zetten in zowel eerste- als tweedelijns oogzorg!

Zo wordt de website www.optometrie.nl regelmatig onderhanden genomen, om te zorgen dat deze up-to-date blijft. Om de publieksinformatie over optometrie te verbeteren en uit te breiden, is een project gestart om optometristen te laten opnemen in de database van de website KiesBeter. Dit is een initiatief van de overheid om cliënten en patiënten te helpen de juiste zorgverlener te vinden. De voorbereidingen voor de volgende editie van de Nationale Gezondheidsbeurs in januari 2013 zijn al gestart en er zijn redactionele bijdragen geleverd aan het tijdschrift ‘de Seniorenwijzer’. Naast de doelgroep van cliënten en patiënten zal onze commissie zich natuurlijk ook inzetten om de optometrist bekender te maken bij aanpalende zorgverleners, zorgverzekeraars en andere instanties, die er belang bij hebben te weten wat een optometrist is en wat hij kan.

Begin 2010 ging ik voor het eerst met Stichting Zienderogen mee naar de Oekraïne en werd ik meteen besmet met het ‘missie-virus’. Ik zat toen in het laatste jaar van mijn opleiding optometrie en kreeg de kans om een gedeelte van mijn stage met deze missie te vervullen. Tijdens honderden oogmetingen zie je veel pathologie en abnormaliteiten. Sinds mijn eerste missie heb ik een vaste taak binnen deze stichting en zijn de missies naar het voormalige Oostblok en Afrika een prachtige manier om bezig te zijn met optometrie. Wij leveren braillemachines, optische hulpmiddelen en realiseren blindenscholen en oogzorginstellingen. Er wordt lokaal gezorgd voor werkgelegenheid en continuïteit in de bestrijding van slechtziendheid. Tevens geeft het de optometrist als vrijwilliger veel energie en is het een uitgelezen kans om een medemens te helpen. Stel je voor: 37 miljoen blinde mensen en 124 miljoen slechtzienden wachten op oogheelkundige hulp. Dat geeft ons allemaal de kans om adequaat en gericht hulp te bieden, waar dan ook!

Daarom zeg ik: “Optometrie is een professie, een hobby én een missie!”

Bron: Visus, Vakblad voor optometristen en contactlensspecialisten, 3/2012