Vrijwilligers opgelet!

HAARLEM – Of het een vorm van slechte voorlichting is of iets anders, slechts weinig mensen weten dat niet alle reizen door een doorlopende reisverzekering worden gedekt. Vooral vrijwilligers moeten goed opletten.

Het overkomt het echtpaar Van Rijswijk, dat op vrijwilligersbasis slechtzienden helpt voor de stichting Zienderogen. In dat kader reizen ze naar Roemenië, waar ze in korte tijd met oogmetingen heel veel mensen hebben kunnen helpen. Tot hun chagrijn wordt tijdens hun verblijf een koffer gestolen. En hun humeur wordt er niet beter op als ze van verzekeraar Ohra horen dat de schade niet wordt vergoed, omdat de verzekering alleen van toepassing is op recreatieve reizen. 

Hoe Hans van Rijswijk ook pleit (’Het helpen van mensen geeft mij meer ontspanning dan het liggen op een strand’), Ohra blijft op het standpunt staan dat via vrijwilligersorganisaties vaak een speciale verzekering kan worden afgesloten. Het echtpaar is zwaar teleurgesteld en vraagt of het mij bekend is dat soms reizen van vergoeding worden uitgesloten. Inderdaad, het is mij bekend. Een keer eerder heeft collega Ed Brouwer zoiets aan de hand gehad. Toen weigerde Interpolis dokterskosten te vergoeden, omdat er sprake was van vrijwilligerswerk. Dat werd bestreden, maar Interpolis hield voet bij stuk: in dat geval hadden de reizigers een zakelijke dekking moeten afsluiten.

Op mijn verzoek buigt Verzekeringssite.nl zich over het onderwerp. Iris de Groot heeft van 22 verzekeraars de voorwaarden bekeken en komt tot de wetenschap dat zes verzekeraars (Mondial, Europeesche, Aegon, Univé, Verzekeruzelf, Oom) licht vrijwilligerswerk dekken. Zwaar vrijwilligerswerk, zoals het bouwen van een school, moet in beginsel apart verzekerd worden. Van deze zes hebben twee verzekeraars vrijwilligerswerk niet in de voorwaarden staan. Bij de Europeesche wordt vrijwilligerswerk uit coulance (het werken voor een goed doel) gedekt. Aegon heeft laten weten dat vrijwilligerswerk standaard onder de dekking van de reisverzekering valt. 

Bij de overige 16 staat over het algemeen in de voorwaarden vermeld dat alleen recreatief verblijf is gedekt. Soms vermelden ze in de voorwaarden dat ook voor vrijwilligerswerk een aparte (zakelijke) reisverzekering afgesloten moet worden.

Ohra heeft in de algemene voorwaarden staan dat alleen reizen met een recreatieve bestemming onder de dekking vallen. Ik vind dat Ohra dat wel wat nadrukkelijker op de website mag vermelden en vraag de verzekeraar of die de Van Rijswijks nog wat tegemoet kan komen. Woordvoerder Koen van Tankeren beklemtoont nog eens dat het op de weg van vrijwilligersorganisaties ligt om hun vrijwilligers verzekeringstechnisch goed bij te staan en hen in elk geval goed in te lichten over wat wel en wat niet geregeld is. Volgens Ohra is hun tekst op de website duidelijk genoeg, maar de verzekeraar is het met mij eens dat ze het onderwerp nog wat beter kunnen toelichten. Dat hebben ze inmiddels gedaan in ’veelgestelde vragen’.

Voorts heeft Van Tankeren toch nog goed nieuws voor het echtpaar Van Rijswijk. Weliswaar heeft het formeel geen dekking voor de schadeclaim, maar omdat het om privéspullen gaat en omdat ze niet bij de vrijwilligersorganisatie terecht kunnen wil Ohra uit coulance en als eenmalige uitzondering de claim toch in behandeling nemen. Omdat ze al jarenlang met meerdere verzekeringen een goede klant zijn, betaalt Ohra voor koffer en inhoud een vergoeding van 774 euro. Het loont dus om vaste klant te zijn.

Bron: http://www.gooieneemlander.nl/, 25 augustus 2012